home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
วัน-เวลาโพสต์ :  23/01/2020 17:29:39 จำนวนคนอ่าน : 89 | จำนวนความเห็น: 1
วัน-เวลาโพสต์ :  22/01/2020 16:58:19 จำนวนคนอ่าน : 598 | จำนวนความเห็น: 4
วัน-เวลาโพสต์ :  22/01/2020 15:16:13 จำนวนคนอ่าน : 1129 | จำนวนความเห็น: 5
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
วัน-เวลาโพสต์ :  20/01/2020 11:43:33 จำนวนคนอ่าน : 107 | จำนวนความเห็น: 1
วัน-เวลาโพสต์ :  20/01/2020 11:42:23 จำนวนคนอ่าน : 783 | จำนวนความเห็น: 14
วัน-เวลาโพสต์ :  11/10/2019 14:38:41 จำนวนคนอ่าน : 179 | จำนวนความเห็น: 1
หน่วยงาน : กรมทางหลวง
วัน-เวลาโพสต์ :  21/01/2020 10:47:17 จำนวนคนอ่าน : 161 | จำนวนความเห็น: 8
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
วัน-เวลาโพสต์ :  20/03/2020 14:29:40 จำนวนคนอ่าน : 10 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  11/02/2020 11:47:32 จำนวนคนอ่าน : 94 | จำนวนความเห็น: 3
วัน-เวลาโพสต์ :  31/01/2020 11:44:04 จำนวนคนอ่าน : 39 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  31/01/2020 11:18:33 จำนวนคนอ่าน : 50 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  20/01/2020 10:07:48 จำนวนคนอ่าน : 225 | จำนวนความเห็น: 4
หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
วัน-เวลาโพสต์ :  21/01/2020 16:07:58 จำนวนคนอ่าน : 103 | จำนวนความเห็น: 2
วัน-เวลาโพสต์ :  18/10/2019 10:19:57 จำนวนคนอ่าน : 207 | จำนวนความเห็น: 2
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วัน-เวลาโพสต์ :  16/01/2020 09:29:00 จำนวนคนอ่าน : 229 | จำนวนความเห็น: 19
วัน-เวลาโพสต์ :  15/10/2019 11:15:00 จำนวนคนอ่าน : 441 | จำนวนความเห็น: 22
หน่วยงาน : กรมขนส่งทางราง
วัน-เวลาโพสต์ :  19/02/2020 14:48:32 จำนวนคนอ่าน : 22 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  29/01/2020 11:31:26 จำนวนคนอ่าน : 45 | จำนวนความเห็น: 0
หน่วยงาน : การท่าเรือแห่งประเทศไทย
วัน-เวลาโพสต์ :  09/03/2020 09:12:13 จำนวนคนอ่าน : 13 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  19/02/2020 09:48:51 จำนวนคนอ่าน : 39 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  07/02/2020 15:59:43 จำนวนคนอ่าน : 90 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  21/01/2020 15:26:07 จำนวนคนอ่าน : 64 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  20/12/2019 15:40:55 จำนวนคนอ่าน : 218 | จำนวนความเห็น: 0
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
วัน-เวลาโพสต์ :  19/03/2020 09:54:06 จำนวนคนอ่าน : 12 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  19/03/2020 09:42:25 จำนวนคนอ่าน : 10 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  02/03/2020 13:58:14 จำนวนคนอ่าน : 37 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  12/02/2020 17:56:20 จำนวนคนอ่าน : 30 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  12/02/2020 17:48:22 จำนวนคนอ่าน : 33 | จำนวนความเห็น: 0
หน่วยงาน : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
วัน-เวลาโพสต์ :  31/01/2020 15:52:00 จำนวนคนอ่าน : 31 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  30/01/2020 14:14:21 จำนวนคนอ่าน : 61 | จำนวนความเห็น: 1
วัน-เวลาโพสต์ :  15/10/2019 14:28:25 จำนวนคนอ่าน : 151 | จำนวนความเห็น: 5
วัน-เวลาโพสต์ :  15/10/2019 14:25:36 จำนวนคนอ่าน : 113 | จำนวนความเห็น: 1
หน่วยงาน : บริษัท ขนส่ง จำกัด
วัน-เวลาโพสต์ :  18/03/2020 08:33:06 จำนวนคนอ่าน : 13 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  18/03/2020 08:30:09 จำนวนคนอ่าน : 12 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  30/01/2020 16:17:32 จำนวนคนอ่าน : 37 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  23/01/2020 15:44:57 จำนวนคนอ่าน : 36 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  23/01/2020 15:43:56 จำนวนคนอ่าน : 51 | จำนวนความเห็น: 1
หน่วยงาน : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
วัน-เวลาโพสต์ :  06/03/2020 10:33:41 จำนวนคนอ่าน : 15 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  21/02/2020 13:59:44 จำนวนคนอ่าน : 14 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  17/02/2020 15:53:35 จำนวนคนอ่าน : 27 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  30/01/2020 13:31:28 จำนวนคนอ่าน : 78 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  29/01/2020 16:22:17 จำนวนคนอ่าน : 120 | จำนวนความเห็น: 0
หน่วยงาน : บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
วัน-เวลาโพสต์ :  19/03/2020 16:25:09 จำนวนคนอ่าน : 6 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  18/03/2020 16:37:04 จำนวนคนอ่าน : 8 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  31/01/2020 12:11:57 จำนวนคนอ่าน : 31 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  29/01/2020 09:10:23 จำนวนคนอ่าน : 64 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  21/01/2020 13:41:36 จำนวนคนอ่าน : 50 | จำนวนความเห็น: 0
หน่วยงาน : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
วัน-เวลาโพสต์ :  18/03/2020 19:14:40 จำนวนคนอ่าน : 24 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  16/03/2020 14:13:33 จำนวนคนอ่าน : 25 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  26/02/2020 15:38:37 จำนวนคนอ่าน : 45 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  06/02/2020 13:41:35 จำนวนคนอ่าน : 54 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  05/02/2020 16:10:01 จำนวนคนอ่าน : 43 | จำนวนความเห็น: 0
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
วัน-เวลาโพสต์ :  12/03/2020 11:03:09 จำนวนคนอ่าน : 193 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  09/03/2020 13:59:07 จำนวนคนอ่าน : 40 | จำนวนความเห็น: 0