home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมเจ้าท่า
วัน-เวลาโพสต์ :  23/01/2020 17:29:39 จำนวนคนอ่าน : 109244 | จำนวนความเห็น: 2
วัน-เวลาโพสต์ :  22/01/2020 16:58:19 จำนวนคนอ่าน : 107529 | จำนวนความเห็น: 5
วัน-เวลาโพสต์ :  22/01/2020 15:16:13 จำนวนคนอ่าน : 128573 | จำนวนความเห็น: 6
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
วัน-เวลาโพสต์ :  20/01/2020 11:43:33 จำนวนคนอ่าน : 232885 | จำนวนความเห็น: 1
วัน-เวลาโพสต์ :  20/01/2020 11:42:23 จำนวนคนอ่าน : 6171 | จำนวนความเห็น: 15
วัน-เวลาโพสต์ :  11/10/2019 14:38:41 จำนวนคนอ่าน : 74797 | จำนวนความเห็น: 3
หน่วยงาน : กรมทางหลวง
วัน-เวลาโพสต์ :  21/01/2020 10:47:17 จำนวนคนอ่าน : 28007 | จำนวนความเห็น: 12
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
วัน-เวลาโพสต์ :  27/09/2023 09:14:30 จำนวนคนอ่าน : 1 | จำนวนความเห็น: 0
เรื่องที่ 2 : กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม คืบหน้ากว่า 76 % เชื่อมโยงการเดินทางระหว่าง ต.งิ้วราย กับ ต.สัมปทวน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คาดแล้วเสร็จกลางปี 2567
วัน-เวลาโพสต์ :  25/09/2023 10:12:14 จำนวนคนอ่าน : 3 | จำนวนความเห็น: 0
เรื่องที่ 3 : กรมทางหลวงชนบท เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน เปิดใช้ถนนตักสิลาวิถี และถนนจำปาบุรี ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม บรรเทาการจราจรติดขัดบนถนนศรีสวัสดิ์รัตนโกสินทร์ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
วัน-เวลาโพสต์ :  21/09/2023 13:29:06 จำนวนคนอ่าน : 5 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  14/09/2023 11:33:40 จำนวนคนอ่าน : 7 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  14/09/2023 11:21:50 จำนวนคนอ่าน : 8 | จำนวนความเห็น: 0
หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
วัน-เวลาโพสต์ :  21/01/2020 16:07:58 จำนวนคนอ่าน : 2238 | จำนวนความเห็น: 2
วัน-เวลาโพสต์ :  18/10/2019 10:19:57 จำนวนคนอ่าน : 11903 | จำนวนความเห็น: 2
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
วัน-เวลาโพสต์ :  16/01/2020 09:29:00 จำนวนคนอ่าน : 2432 | จำนวนความเห็น: 20
วัน-เวลาโพสต์ :  15/10/2019 11:15:00 จำนวนคนอ่าน : 7254 | จำนวนความเห็น: 22
หน่วยงาน : กรมขนส่งทางราง
วัน-เวลาโพสต์ :  19/02/2020 14:48:32 จำนวนคนอ่าน : 1889 | จำนวนความเห็น: 1
วัน-เวลาโพสต์ :  29/01/2020 11:31:26 จำนวนคนอ่าน : 1813 | จำนวนความเห็น: 0
หน่วยงาน : การท่าเรือแห่งประเทศไทย
วัน-เวลาโพสต์ :  09/03/2020 09:12:13 จำนวนคนอ่าน : 1040 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  19/02/2020 09:48:51 จำนวนคนอ่าน : 2192 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  07/02/2020 15:59:43 จำนวนคนอ่าน : 2208 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  21/01/2020 15:26:07 จำนวนคนอ่าน : 1007 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  20/12/2019 15:40:55 จำนวนคนอ่าน : 3462 | จำนวนความเห็น: 0
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
วัน-เวลาโพสต์ :  25/09/2023 16:29:00 จำนวนคนอ่าน : 0 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  25/09/2023 16:26:39 จำนวนคนอ่าน : 0 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  25/09/2023 16:18:03 จำนวนคนอ่าน : 2 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  25/09/2023 16:15:27 จำนวนคนอ่าน : 1 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  25/09/2023 16:12:24 จำนวนคนอ่าน : 0 | จำนวนความเห็น: 0
หน่วยงาน : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
วัน-เวลาโพสต์ :  31/01/2020 15:52:00 จำนวนคนอ่าน : 14691 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  30/01/2020 14:14:21 จำนวนคนอ่าน : 3628 | จำนวนความเห็น: 1
วัน-เวลาโพสต์ :  15/10/2019 14:28:25 จำนวนคนอ่าน : 14466 | จำนวนความเห็น: 9
วัน-เวลาโพสต์ :  15/10/2019 14:25:36 จำนวนคนอ่าน : 15200 | จำนวนความเห็น: 1
หน่วยงาน : บริษัท ขนส่ง จำกัด
วัน-เวลาโพสต์ :  21/04/2020 13:41:52 จำนวนคนอ่าน : 2890 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  18/03/2020 08:33:06 จำนวนคนอ่าน : 1454 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  18/03/2020 08:30:09 จำนวนคนอ่าน : 829 | จำนวนความเห็น: 1
วัน-เวลาโพสต์ :  30/01/2020 16:17:32 จำนวนคนอ่าน : 2729 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  23/01/2020 15:44:57 จำนวนคนอ่าน : 3544 | จำนวนความเห็น: 0
หน่วยงาน : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
วัน-เวลาโพสต์ :  22/09/2023 13:49:19 จำนวนคนอ่าน : 3 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  21/09/2023 15:57:43 จำนวนคนอ่าน : 5 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  21/09/2023 15:57:05 จำนวนคนอ่าน : 3 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  08/09/2023 17:18:47 จำนวนคนอ่าน : 15 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  30/08/2023 08:10:28 จำนวนคนอ่าน : 16 | จำนวนความเห็น: 0
หน่วยงาน : บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
วัน-เวลาโพสต์ :  19/03/2020 16:25:09 จำนวนคนอ่าน : 3187 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  18/03/2020 16:37:04 จำนวนคนอ่าน : 822 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  31/01/2020 12:11:57 จำนวนคนอ่าน : 813 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  29/01/2020 09:10:23 จำนวนคนอ่าน : 843 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  21/01/2020 13:41:36 จำนวนคนอ่าน : 723 | จำนวนความเห็น: 0
หน่วยงาน : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
วัน-เวลาโพสต์ :  15/06/2020 13:25:03 จำนวนคนอ่าน : 120547 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  18/03/2020 19:14:40 จำนวนคนอ่าน : 873 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  16/03/2020 14:13:33 จำนวนคนอ่าน : 3257 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  26/02/2020 15:38:37 จำนวนคนอ่าน : 3402 | จำนวนความเห็น: 0
วัน-เวลาโพสต์ :  06/02/2020 13:41:35 จำนวนคนอ่าน : 3285 | จำนวนความเห็น: 0