home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อให้เป็น Smart Community
รายละเอียด :


กทท. ดำเนินมาตรการป้องกันคุณภาพอากาศในพื้นที่ ทกท. และ ทลฉ. อย่างเข้มงวด โดยการฉีดละอองน้ำ ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และดับเครื่องยนต์เมื่อไม่มีการใช้งาน เพื่อลดฝุ่นละออง พร้อมแจกหน้ากากกันฝุ่น

              เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท. ได้ดำเนินมาตรการป้องกันคุณภาพอากาศภายในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) และท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) และชุมชนใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของพนักงาน กทท. ผู้ใช้บริการ กทท. และชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อให้สภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 จากกิจกรรมการดำเนินงานของ กทท.

              ทั้งนี้ กทท. กำหนดให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานบรรทุกขนถ่ายสินค้าภายในเขตพื้นที่ ทกท. หากมิได้ปฏิบัติงานบรรทุกขนถ่ายสินค้า ต้องดับเครื่องยนต์ ยานพาหนะและเครื่องมือของ กทท. ในทุกกรณี รวมทั้งเข้มงวดในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือทุ่นแรงทุกประเภทให้เป็นไปตามรอบการซ่อมบำรุง เพื่อไม่ให้เกิดมลพิษในอากาศ และได้ดำเนินการแจกหน้ากากกันฝุ่นให้กับพนักงานทุกคน เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ กทท. ได้เฝ้าระวังแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 โดยฉีดละอองน้ำในแหล่งกำเนิดฝุ่น เพื่อควบคุมและกำจัดไม่ให้ฝุ่นแพร่กระจาย พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ออกตรวจวัดสภาพอากาศภายในพื้นที่ ทกท. เป็นประจำทุกวัน วันละสองครั้ง นอกจากนี้ ยังได้ประสานกรมการขนส่งทางบกจัดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการตรวจสอบควันดำรถบรรทุกที่เข้ามาขนถ่ายสินค้าในเขต ทกท.

              ในส่วนของ ทลฉ. มีมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 โดยจัดรถดับเพลิงฉีดละอองน้ำเป็นแนวนอนและแนวเฉียง เพื่อควบคุมฝุ่นละอองที่เกิดจากยานพาหนะที่อยู่ในพื้นที่กำเนิดฝุ่นบริเวณ ทลฉ. ซึ่งสามารถควบคุมสภาพอากาศให้อยู่ในสภาวะปกติ รวมทั้งขอความร่วมมือบริษัทผู้ประกอบการที่ ทลฉ. ในการควบคุมรถบรรทุกสินค้าและเครื่องมือทุ่นแรงไม่ให้ปล่อยมลพิษ ทั้งนี้สมาคมขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้ให้ความร่วมมือในการควบคุมรถบรรทุกขณะขนถ่ายสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อมลพิษทางอากาศ และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ให้ช่วยกวดขันการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถบรรทุกและยานพาหนะต่างๆ เพื่อไม่ให้ปล่อยควันดำ

              ผู้อำนวยการ กทท. กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินมาตรการเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 มาอย่างต่อเนื่อง มีผลเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตพื้นที่ของ กทท. และบริเวณใกล้เคียงมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาโดยตลอด