home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ชื่อเรื่อง : ขสมก.และองค์การสุรา ร่วมรณรงค์ลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 บนรถโดยสารประจำทาง
รายละเอียด :

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังนี้

1. แจกหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานประจำรถโดยสาร สวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่

2. ทำความสะอาดระบบปรับอากาศ ท่อส่งแอร์ในรถโดยสารปรับอากาศทุกคัน

3. ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ภายในรถโดยสารทุกคัน 

4. ให้พนักงานประจำรถโดยสาร ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เช็ดทำความสะอาดภายในรถโดยสาร อาทิ เบาะที่นั่ง ราวจับ กริ่งสัญญาณ พื้นรถ และอุปกรณ์ต่าง ๆที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส เป็นต้น

5. ให้พนักงานประจำสำนักงาน ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ แป้นพิมพ์และหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

6. ให้พนักงานใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค เช็ดทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ดังนี้

    6.1 หน้าเคาน์เตอร์ ที่ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ  

    6.2 พื้น และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในห้องพักผ่อนของพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร

    6.3 เก้าอี้บริเวณที่พักผู้โดยสาร ภายในอู่จอดรถ  

7. ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดมือ ณ บริเวณต่าง ๆ ดังนี้

   7.1 หน้าเคาน์เตอร์ ที่ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ  

   7.2 ภายในห้องพักผ่อนของพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร

  7.3 บริเวณที่พักผู้โดยสาร ภายในอู่จอดรถ  

  7.4 สำหรับการติดตั้งเจล บริเวณหน้าประตูทางขึ้น-ลงรถโดยสาร อยู่ระหว่างดำเนินการ

วัน-เวลาโพสต์ :  31/01/2020 15:52:00
จำนวนคนอ่าน : 14848 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)