home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : บริษัท ขนส่ง จำกัด
ชื่อเรื่อง : บขส. พร้อมให้บริการเดินรถเชื่อมต่อสนามบิน ในเส้นทางอุดรธานี- หนองคาย - เมืองวังเวียง ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รายละเอียด :

บขส. พร้อมให้บริการเดินรถเชื่อมต่อสนามบิน ในเส้นทางอุดรธานี- หนองคาย - เมืองวังเวียง ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้จัดเดินรถเชื่อมต่อท่าอากาศยาน หรือ Feeder Service เส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศสายที่ 9 อุดรธานี- หนองคาย-เมืองวังเวียง สปป.ลาว แล้ว เพื่อให้บริการประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งหลักและได้รับความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองไปยังชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยว โดยผู้สามารถสามารถนั่งเครื่องบินมาลงที่ท่าอากาศยานอุดรธานีและซื้อตั๋ว บขส. เดินทางต่อไปเมืองวังเวียง สปป.ลาว ได้ทันที  


ทั้งนี้ เส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศสายที่ 9 อุดรธานี- หนองคาย-เมืองวังเวียง สปป.ลาว มีระยะทาง 246 กิโลเมตร เปิดให้บริการทุกวัน ๆ ละ 1 เที่ยว โดยรถโดยสารออกจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1 เวลา 08.30 น. และออกจากท่าอากาศยานอุดรธานี เวลา 09.00 น. อัตราค่าโดยสาร 320 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถานีเดินรถอุดรธานี โทร 042 221489 และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว ท่าอากาศยานอุดรธานี โทร 095 765 1790

วัน-เวลาโพสต์ :  23/01/2020 15:44:57
จำนวนคนอ่าน : 3774 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)