home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมท่าอากาศยาน
ชื่อเรื่อง : โครงการท่าอากาศยานนครปฐม
รายละเอียด :

โครงการท่าอากาศยานนครปฐม ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม ที่กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการขึ้น เพื่อศึกษาความต้องการใช้ท่าอากาศยาน และเปรียบเทียบพื้นที่ทางเลือกที่มีศักยภาพในการก่อสร้างสนามบิน โดยพิจารณาในหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม รวมทั้งสำรวจ ออกแบบ และจัดทำแบบก่อสร้าง เพื่อบรรเทาความคับคั่งของท่าอากาศยานหลัก และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างคือ อำเภอบางเลน (ต.บางระกำ ต.ลำพญา) และอำเภอนครชัยศรี (ต.บางแก้วฟ้า ต.บางพระ ต.วัดละมุด) ซึ่งห่างจากโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ประมาณ 5.3 กิโลเมตร และใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที ซึ่งจากการออกแบบโครงการฯจะมีพื้นที่ขนาด 3,500 ไร่ ทางวิ่งขนาด 45x2,500 เมตร อาคารที่พักผู้โดยสาร 3 อาคาร พื้นที่ประมาณ 115,740 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 5,100 คนต่อชั่วโมง อาคารและลานจอดรถ จอดรถได้ประมาณ 4,200 คัน


สำหรับรูปแบบการลงทุนกรณีให้เอกชนร่วมลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานนครปฐมสำหรับรองรับการบิน ได้ทำการวิเคราะห์เป็น 3 กรณีได้แก่ 1. รัฐลงทุนค่าที่ดิน เอกชนลงทุนการก่อสร้างทั้งหมด โดยเอกชนจัดสรรรายได้ให้ภาครัฐ 5% จะมีระยะเวลาคืนทุน 18.67 ปี 2. รัฐลงทุนที่ดินและงานระบบโครงสร้างพื้นฐาน (ยกเว้นลานจอดเครื่องบิน) เอกชนลงทุนอาคารที่พักผู้โดยสาร อาคารปฏิบัติการภาคพื้นดิน ลานจอดเครื่องบินทั้งหมด โดยเอกชนจัดสรรรายได้ให้ภาครัฐ 50% จะมีระยะเวลาคืนทุน 20.25 ปี 3.รัฐลงทุนที่ดิน งานระบบโครงสร้างพื้นฐาน ลานจอดเครื่องบินพาณิชย์ เอกชนลงทุนงานอาคารที่พักผู้โดยสาร อาคารปฏิบัติการภาคพื้นดิน ลานจอดเครื่องบินธุรกิจ โดยเอกชนจัดสรรรายได้ให้ภาครัฐ 52% จะมีระยะเวลาคืนทุน 20.17 ปี ซึ่งในวันนี้ถือเป็นการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับการลงทุน เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ปัจจุบันโครงการท่าอากาศยานนครปฐม อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการศึกษาความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2562 และเมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จจะต้องนำเสนอต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณในการลงทุนต่อไป


สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ศึกษาสนามบินนครปฐม.com

วัน-เวลาโพสต์ :  16/01/2020 09:29:00
จำนวนคนอ่าน : 3477 / จำนวนความเห็น : 20
ความเห็นที่ 1 
            เห็นด้วยค่ะ
ผู้โพสต์ : จินตนา ถาวรบุตร
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 18:16:12
ความเห็นที่ 2 
            หากว่าผลการศึกษาออกมาเป็นแนวทางที่ดี ส่งเสริมให้เศรษฐกิจดี การคมนาคมดี
ผู้โพสต์ : จุฑามาศ กุนกันไชย
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 18:22:55
ความเห็นที่ 3 
            ส่งเสริมการพัฒนาการคมนาคมให้ดียิ้งขึ้น
ผู้โพสต์ : ชนานันท์เจียรรัตนสวัสดิ์
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 18:26:21
ความเห็นที่ 4 
            เป็นการลดความหนาแน่น และเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางดีเยี่ยมค่ะ
ผู้โพสต์ : รัชมาพร ถิ่นสูงเนิน
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 18:57:18
ความเห็นที่ 5 
            พัฒนาสนามบินที่มีอยู่ให้ได้ตามมาตรฐานสากลก่อนครับ
ผู้โพสต์ : เนติวัฒน์ สมศรีษะ
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 19:29:07
ความเห็นที่ 6 
            เห็นด้วย
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 20:10:08
ความเห็นที่ 7 
            เห็นด่วยค่ะ
ผู้โพสต์ : ทัศนีย์​ รักบ้านเพิง
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 20:11:22
ความเห็นที่ 8 
            รอผลการศึกษาที่สมบูรณ์
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 20:15:07
ความเห็นที่ 9 
            เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง​ทางเครื่องบินให้แก่ประชาชน และลดความแออัดที่สุวรรณภูมิ​และดอนเมืองอีกด้วย
ผู้โพสต์ : กิ่ง​จันทร์​ ไข่​แก้ว​
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 20:17:39
ความเห็นที่ 10 
            เห็นด้วยค่ะ
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 20:59:34
ความเห็นที่ 11 
            เห็นด้วยคะ
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 22/01/2020 21:03:17
ความเห็นที่ 12 
            ช่วยลดความหนาเเน่นของปริมาณคนในกรุงเทพได้ค่ะ
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 23/01/2020 09:33:34
ความเห็นที่ 13 
            สะดวกต่อจังหวัดใกล้เคียง ทำให้เดินทางไปสนามบินได้ใกล้ยิ่งขึ้น
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 23/01/2020 11:15:25
ความเห็นที่ 14 
            ควรนำเงินมาพัฒนาสนามบินที่มีอยู่ให้เทียบเท่าสากล ระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ดีกว่าครับ
ผู้โพสต์ : nat
วัน-เวลาโพสต์ : 23/01/2020 12:03:26
ความเห็นที่ 15 
            เห็นด้วยครับถ้าสร้างสนามบินติดบางใหญ่ควรให้สายสีม่วงไปเชื่อมสนามบินด้วยครับ ประเมินเส้นนี้ คนสุพรรณ คนกาญจนบุรี จะได้ผลประโยชน์การเดินทางจากรถไฟฟ้าด้วยเพิ่มคนสายสีม่วงได้อีกทางนึงที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพ ถ้าสายสีนํ้าเงิน ยืดจากหลักสองและยืดเชื่อมสถานีรถไฟนครปฐมด้วยครับ เห็นด้วยครับแต่ต้องสร้างรถไฟฟ้าเชื่อมกับสนามบินเมื่อสนามบินสร้างรถไฟฟ้าต้องเริ่มสร้างตามไม่นั้นจะไม่เป็น ล้อ ราง อากาศ การเดินทางไม่สมบูรณ์
ผู้โพสต์ : บอม
วัน-เวลาโพสต์ : 23/01/2020 22:04:38
ความเห็นที่ 16 
            เห็นด้วยครับ
ผู้โพสต์ : วินิจ
วัน-เวลาโพสต์ : 24/01/2020 16:38:05
ความเห็นที่ 17 
            ควรพัฒนาสนามบินหัวหินให้มีศักยภาพสามารถมีเที่ยวบินไป-กลับ หัวหินไปจังหวัดใหญ่ๆในประเทศดีกว่าเพราะมีสนามอยู่แล้วแค่พัฒนาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า. ไม่ต้องเวนคืนที่ แถวนครปฐมก็เป็นพื้นที่เกษตรพื้นที่สีเขียว อยากให้มีหัวหิน-เชียงใหม่/กทม./เชียงราย/น่าน/อุบล/อุดร/ขอนแก่น/พิษณุโลก/ภูเก็ต/ตรัง/หาดใหญ่
ผู้โพสต์ : สุภาภรณ์
วัน-เวลาโพสต์ : 07/02/2020 10:50:05
ความเห็นที่ 18 
            เห็นด้วยครับ
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 02/03/2020 13:42:33
ความเห็นที่ 19 
            พื้นที่บริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่สีเขียวเหมาะสำหรับการเกษตร ไม่แน่ใจว่าจะพัฒนาให้เป็นแหล่งธุรกิจ เหมาะที่จะสร้างสนามบินหรือไม่ อย่างไร ขอให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนบริเวณแถวนั้นด้วยคะ
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 13/03/2020 10:54:04
ความเห็นที่ 20 
            เป็นการขยายความเจริญ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดความแออัด และเป็นทางเลือให้กับ ปชช
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 27/03/2021 15:24:37

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)