home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ชื่อเรื่อง : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในรถโดยสารของ ขสมก.ทุกคัน
รายละเอียด :

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้นำรถโดยสารเข้ารับการตรวจสภาพ ณ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เพื่อให้ได้มาตรฐาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเน้นเรื่องการตรวจวัดค่าไอเสีย ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชน นอกจากนี้ ขสมก.ได้ทยอยนำรถโดยสารเครื่องยนต์ดีเซลทุกคัน

มาดำเนินการ ตามมาตรการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ดังนี้

1. ฉีดน้ำเข้าไปในท่อไอเสียของรถโดยสาร เพื่อล้างคราบเขม่า และฝุ่นละออง

2. เปลี่ยนท่อพักไอเสีย

3. เปลี่ยนไส้กรองไอเสีย

4. เปลี่ยนหัวฉีด

5. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

6. ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่อู่ เพื่อลดฝุ่นละออง

7. ตรวจวัดควันดำ ไม่ให้เกินมาตรฐานที่กำหนด ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชน

วัน-เวลาโพสต์ :  15/10/2019 14:25:36
จำนวนคนอ่าน : 15516 / จำนวนความเห็น : 1
ความเห็นที่ 1 
            อยากให้ดูแลความสะอาด และบำรุงรักษารถด้วยค่ะ เพราะตอนใช้บริการรถแอร์บางทีก็เหมือนโดนรมควันในรถเพราะยางขอบประตูไม่มีลมข้างนอกเข้ามา ตามเพดานรถก็เหมือนมีรา เป็นดำๆ
ผู้โพสต์ : ผู้ใช้บริการ
วัน-เวลาโพสต์ : 23/01/2020 15:45:14

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)