home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
ชื่อเรื่อง : รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ยกระดับมาตรการรักษาความสะอาดในการให้บริการ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีน เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้แก่ผู้โดยสาร
รายละเอียด :

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ยกระดับมาตรการรักษาความสะอาดในการให้บริการ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้แก่ผู้โดยสาร


นายสุเทพ พันธ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีน

ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตในหลายประเทศ บริษัทจึงได้ยกระดับมาตรการรักษาความสะอาดในการให้บริการเพื่อป้องกันและหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพื่อสร้าง

ความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร โดยมีมาตรการต่างๆดังนี้


: ให้บริการหน้ากากอนามัยกับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ติดต่อขอรับหน้ากากอนามัยได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานี)

: ติดตั้งขวดเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้บริการทุกสถานี

: เพิ่มความถี่การทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ หน้าห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ห้องน้ำ

โดยรอบบนชั้นชานชาลา ราวจับและเก้าอี้โดยสารบนขบวนรถไฟฟ้า และห้องควบคุมรถไฟฟ้าทุกขบวน ก่อนออกให้บริการทุกวัน

: เพิ่มความถี่ในการพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในตู้โดยสารรถไฟฟ้าเป็นประจำ

: ให้นายสถานีตรวจสอบสุขภาพของพนักงานประจำสถานีก่อนการเริ่มให้บริการ และและย้ำการใช้เจลล้างมือฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่จายของเชื้อไวรัสฯ

: ให้พนักงานทำความสะอาด ทำการฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อทุกคืนหลังเสร็จสิ้นการให้บริการ


หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ

www.srtet.co.th , Airport Rail Link และ Twitter : Airport Rail Link