home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
ชื่อเรื่อง : ทางเลือกใหม่ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน ดำเนินการศึกษารูปแบบ เงื่อนไขการอนุญาตบริการรถรับจ้างสาธารณะ ผ่านแอปพลิเคชันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รายละเอียด :

จากสถิติจำนวนรถที่จดทะเบียนเป็นแท็กซี่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 80,191 คัน มีเรื่องที่ถูกร้องเรียน มากที่สุดคือ ปฏิเสธผู้โดยสาร ร้อยละ 41% แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 16% ขับรถประมาทหวาดเสียว 13% สาเหตุการปฏิเสธผู้โดยสาร ส่วนใหญ่ คือ เติมแก๊ส รถติด และ หมดกะ/เวลาส่งรถ จะเห็นว่ารถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร ยังเป็นปัญหาเรื้อรัง ประกอบกับปัจจุบันมีการนำแอปพลิเคชันมาพัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้บริการนิยมเรียกใช้รถยนต์ส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชันเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ยังไม่มีกฎหมาย กำกับ ดูแล อาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความคุ้มครอง และไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงมีการเรียกร้องให้ภาครัฐดำเนินการให้รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถรับส่งผู้โดยสารได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย


เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันที่มีการนำแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ในระบบการขนส่งมากยิ่งขึ้น ประกอบกับปัญหาข้อร้องเรียนจากการปฏิเสธรับผู้โดยสารของรถแท็กซี่ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้บริการนิยมหันไปเรียกใช้บริการรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้น โดยที่ยังไม่มีกฎหมายกำกับ ดูแล

ผู้ให้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความคุ้มครอง ประกอบกับการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่สามารถกระทำได้ ทำให้ผู้ใช้บริการเรียกร้องให้ภาครัฐดำเนินการทำให้รถยนต์ส่วนบุคคลสามารถรับส่งผู้โดยสารได้โดยไม่ผิดกฎหมาย


กระทรวงคมนาคมจึงมีนโยบายกำหนดให้สร้างทางเลือกใหม่ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันและกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรับจ้างสาธารณะ (TAXI) รูปแบบเดิม โดยให้ดำเนินการดังนี้

1. ศึกษารูปแบบเงื่อนไขการอนุญาตบริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

2. ศึกษาและกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ (TAXI) ระบบปัจจุบันเพื่อนำไปสู่การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายกระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการกำหนดรถส่วนบุคคลที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันให้เป็นรถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งคณะทำงานฯ ได้พิจารณาให้ยกร่างกฎกระทรวงสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันให้ครอบคลุม

(1)  คุณสมบัติของผู้จะนำรถมารับจ้าง

(2)  ลักษณะของรถ

(3) เอกสารหลักฐานในการยื่นคำขอ

(4) เงื่อนไขในการรับจ้าง

(5)  คุณลักษณะของเครื่องสื่อสาร

โดยกำหนดกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)


มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ (TAXI) รูปแบบเดิม

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะ (TAXI) รูปแบบเดิม กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการ ดังนี้

- ปรับอัตราค่าโดยสารให้เหมาะสม

- พิจารณาการนำเทคโนโลยีอื่นๆ มาใช้ทดแทนอุปกรณ์ TAXI OK เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

- ให้มีการโฆษณาบนตัวรถได้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่ 

- กำหนดให้บุคคลธรรมดาจดทะเบียนเป็น TAXI VIP ได้

- ทบทวนหลักเกณฑ์การตรวจสภาพรถเพื่อให้รถที่มีสมรรถภาพดีสามารถให้บริการได้นานกว่า 9 ปี

- พิจารณาปรับลดขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1,200 ซีซี หรือ 70 กิโลวัตต์ขึ้นไปมาจดเป็นรถแท็กซี่ได้


วัน-เวลาโพสต์ :  11/10/2019 14:38:41
จำนวนคนอ่าน : 83112 / จำนวนความเห็น : 3
ความเห็นที่ 1 
            ผมชื่อ สุวิทย์ อุตพงษ์ อายุ 41 ปี ผมกำลังจะจัดทำแอพพลิเคชั่น เพื่อมาแก้ปัญหาให้ผู้ใช้บริการ ขนส่งสาธารณะ เช่น ผู้ใช้บริการ ผู้โดยสาร วินมอเตอร์ไซค์ และแท็กซี่ ได้สะดวกสะบายและปลอดภัยมากที่สุด ประสบการณ์ของผม ผมทำงานเป็น เจ้าหน้าที่ Security ของสายการบินแห่งหนึ่ง ได้ อบรม เรียนรู้ จากองกรณ์ด้านความปลอดภัยระดับโลก และได้ตระหนักถึงปัญหา ที่คนไทยไม่ค่อยให้ความใส่ใจ และ ผมมองเห็นปัญหาความไม่ปลอดภัยของผู้ใช้บริการโดยสารสาธารณะ ตอนนี้ผมมีวิธี แก้ปัญหาเหล่านี้แล้ว เช่น การทะเลาะระหว่างอาชีพ การส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพนี้ ในทุกสาขาที่มีอยู่ มุ่งใส่ใจไปที่การพัฒนาตัวเอง ในการให้บริการลูกค้า และ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของทั้งผู้ให้บริการ และ ผู้รับบริการ ให้ดีขึ้น ปลอดภัยขึ้น เบื้องต้นผมจะลงทุนกับการทำให้Taxi ปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรก ผมจึงขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่หน่อยครับ อยากทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ 1 Taxi ในตจว. มีทั้งหมด กี่จังหวัดครับ ถ้าเป็นไปได้ ขอแหล่งสือค้นข้อมูลหน่อยครับ ผมจะหาข้อมูลต่อเอง 2 Taxi ในกทม.มีกี่คัน กี่สหกรณ์ ด้วยความขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ สุวิทย์ อุตพงษ์
ผู้โพสต์ : สุวิทย์ อุตพงษ์
วัน-เวลาโพสต์ : 24/01/2020 13:50:10
ความเห็นที่ 2 
            รถรับจ้างขนของกรุงเทพ-ทั่วไทย วินปิคอัพ มีหลายแบบให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมกับสิ่งของ อาทิเช่น รถกระบะตู้ทึบ, รถกระบะคอกเหล็ก, รถกระบะแครี่บอย, รถกระบะห้องเย็น ฯลฯ เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง รับจ้างขนของ ย้ายหอพัก, อพาร์ทเม้นท์, บ้าน, สำนักงาน, ส่งสินค้าทั่วไป, ส่งสินค้าแช่เย็น ฯลฯ ในทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพ รวมถึงปริมณฑลอาทิ นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครปฐม และทั่วประเทศไทย สนใจติดต่อบริการรับจ้างขนของพร้อมคนยกของ 24 ชั่วโมง เบอร์โทรศัพท์/LINE: 0896106900 ID-LINE: @win1 Facebook: รถรับจ้างกรุงเทพ Website1: https://www.winpickup.com/ Website2: https://www.winpickupcar.com/
ผู้โพสต์ : วินปิคอัพ
วัน-เวลาโพสต์ : 19/05/2020 23:43:24
ความเห็นที่ 3 
            ผมเป็นผู้ทำมาหากินขับแท็กซี่สาธารณะมา8ปีกว่าแล้ว รอการพิจารณาเรื่องการขยายอายุรถรับจ้างจาก9ปีเป็น12ปีมาปีกว่าแล้วจนขณะนี้รถผมจะหมดอายุการใช้งานแล้ว ผมไก้รับผลกระทบจากช่วงโควิด 19 มีความลำบากมาก จึงอยากได้รับการเยียวยาจากขนส่งช่วยพิจารณาขยายอายุการใช้งานโดยเร่งด่วน ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
ผู้โพสต์ : นายธาราพงศ์
วัน-เวลาโพสต์ : 25/10/2020 08:59:24

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)