home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : บริษัท ขนส่ง จำกัด
ชื่อเรื่อง : บขส. เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา กำชับนายสถานีเดินรถ ผู้ประกอบการรถร่วม ช่วยกันดูแลความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนรถโดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง พร้อมกำชับพนักงานประจำรถ เฝ้าระวังดูแลสุขอนามัยตนเอง ใช้หน้ากากอนามัย
รายละเอียด :

บขส. เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา กำชับนายสถานีเดินรถ ผู้ประกอบการรถร่วม ช่วยกันดูแลความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนรถโดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง พร้อมกำชับพนักงานประจำรถ เฝ้าระวังดูแลสุขอนามัยตนเอง ใช้หน้ากากอนามัย 


นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ตามที่ได้มีการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 บขส. ได้กำชับไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมอบหมายให้นายสถานีเดินรถทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มมาตรการความเข้มงวดในเรื่องการทำความสะอาดภายในบริเวณสถานีขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ทั้ง 3 แห่ง (จตุจักร , เอกมัย ,ถนนบรมราชชนนี) ซึ่งเป็นสถานีขนส่งหลักที่มีผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ บขส. ได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บริเวณพื้นที่ให้บริการที่มีการสัมผัสกับผู้ใช้บริการบ่อยครั้ง เช่น บริเวณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร เก้าอี้นั่งพักผู้โดยสาร ห้องน้ำ เป็นต้น รวมทั้งได้มีการทำความสะอาดภายในรถโดยสารก่อนที่จะนำออกให้บริการด้วย นอกจากนี้ได้กำชับไปยังพนักงานประจำรถ และพนักงานประจำสถานี ให้สวมหน้ากากอนามัยกรณีที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดี บขส. ได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับแจกจ่ายให้แก่ผู้โดยสารและทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ด้วย

ไฟล์แนบ : 30-01-20_220_S__2555979.jpg
วัน-เวลาโพสต์ :  30/01/2020 16:17:32
จำนวนคนอ่าน : 211 / จำนวนความเห็น : 1
ความเห็นที่ 1 
            [url=https://informed.top/category/politics/] дворец путина навальный фильм смотреть ютуб [/url]
ผู้โพสต์ : tamNeWMousy
วัน-เวลาโพสต์ : 05/02/2021 15:43:23

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์