home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อเรื่อง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
รายละเอียด :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด และได้มีการทำ Deep Cleaning ในทุกพื้นที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานในเขตปลอดอากร

วัน-เวลาโพสต์ :  08/01/2021 17:24:10
จำนวนคนอ่าน : 27 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์