home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อเรื่อง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งทำประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ทราบถึงการเรียกเก็บอัตราค่าสัมภาระเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงคมนาคม พร้อมเน้นย้ำสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
รายละเอียด :นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้เร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ผู้ใช้บริการ ที่ใช้บริการรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ใน ทสภ. ได้รับทราบถึงการเรียกเก็บอัตราค่าสัมภาระเพิ่มเติมกับผู้ใช้บริการซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.63 เป็นต้นมา นั้น

 

เนื่องจากตั้งแต่มีประกาศฯ ออกมา พบว่าผู้ใช้บริการจำนวนมากที่ไม่ทราบตามข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนใกล้ถึงช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่อาจส่งผลให้มีผู้ใช้บริการรถแท็กซี่เป็นจำนวนมากขึ้น ทสภ. จึงได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยชี้แจงให้ข้อมูล ณ บริเวณจุดให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ชานชาลาชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร ทสภ. และจัดทำป้ายแขวนประชาสัมพันธ์ภายในรถแท็กซี่ที่ให้บริการใน ทสภ. ทุกคัน รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED ภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงรายละเอียดของประกาศฯ ดังนี้

1. สัมภาระที่มีขนาดเกิน 26 นิ้ว ให้เรียกเก็บค่าบริการไม่เกิน 20 บาท

2. สัมภาระที่มีขนาดไม่เกิน 26 นิ้ว จำนวนมากกว่า 2 ชิ้น ให้เรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่ชิ้นที่ 3 เป็นต้นไปในอัตราไม่เกิน 20 บาท

3. สัมภาระประเภทอุปกรณ์กีฬาจำพวก ถุงกอล์ฟ รถจักรยาน วินเซิร์ฟ หรือเครื่องดนตรี ซึ่งมีขนาด 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการไม่เกิน 100 บาท

4. สัมภาระที่บรรจุกล่องหรือมีการมัดรวมกันไว้ที่มีขนาด 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการไม่เกิน 100 บาท

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวเพิ่มในตอนท้ายว่า ได้เน้นย้ำผู้ขับขี่รถแท็กซี่ใน ทสภ. ห้ามฉวยโอกาสเรียกเก็บอัตราค่าสัมภาระเกินกว่าที่ประกาศของกระทรวงคมนาคมกำหนดโดยต้องแจ้งอัตราค่าสัมภาระที่เก็บเพิ่มให้ผู้ใช้บริการทราบก่อนให้บริการทุกครั้ง หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ ประจำจุดให้บริการ

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการท่านใดพบเห็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่ให้บริการใน ทสภ. คนใดมีการเรียกเก็บอัตราค่าสัมภาระเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดสามารถแจ้งได้ที่ Taxi Service Counter หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 0360 ผู้ใช้บริการสามารถดูรายละเอียดข้อมูลรถตลอดจนข้อมูลของผู้ขับขี่ได้จากสลิปตั๋วที่ได้รับจากตู้กดตั๋วโดยสาร (Taxi Kiosk) ซึ่งหากพบผู้ขับขี่รถแท็กซี่ของ ทสภ. ได้มีการเรียกเก็บอัตราค่าสัมภาระเกินจริงจะถูกลงโทษพักใช้ใบอนุญาตบัตรสมาชิกผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะ ณ ทสภ. และจะไม่สามารถเข้ามาให้บริการใน ทสภ. ตั้งแต่ 30 วัน จนถึง 60 วัน

 

ทั้งนี้ ทสภ. ยังคงรักษามาตรการและนโยบายต่างๆ ของทางภาครัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวดและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างเดินทาง พร้อมทั้งกำชับให้สมาชิกผู้ขับขี่รถแท็กซี่ต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการให้บริการและต้องทำความสะอาดภายในรถ รวมถึงเบาะนั่งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ นอกจากนี้ ทสภ. ได้ตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิให้กับสมาชิกผู้ขับขี่รถแท็กซี่ และจัดวางแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น ตู้กดตั๋วโดยสาร (Taxi Kiosk) เคาน์เตอร์ เบาะนั่ง ที่จับบริเวณประตู โดยจัดพนักงานทำความสะอาดและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทสภ. พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการในทุกๆ ด้านเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ ความสะดวกอย่างสูงสุด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

วัน-เวลาโพสต์ :  08/01/2021 17:22:12
จำนวนคนอ่าน : 998 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)