home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อเรื่อง : ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ดำเนินการเพิ่มพื้นที่จุดคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงราย ภายในบริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ และเพิ่มพื้นที่สำหรับการลงข้อมูลการเดินทางผ่าน Application “ สวัสดีเชียงราย “ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงราย
รายละเอียด :

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ดำเนินการเพิ่มพื้นที่จุดคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงราย ภายในบริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ และเพิ่มพื้นที่สำหรับการลงข้อมูลการเดินทางผ่าน Application “ สวัสดีเชียงราย “ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงราย

โดยได้รับการสนับสนุนจาก เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดเชียงราย และ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทชร. อำนวยความสะดวก แนะนำการลงข้อมูลการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ทชร.ขอความร่วมมือผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ

🔹 ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่และการเดินทาง

🔹 เว้น____ ร ะ ย ะ ห่ า ง ____ระหว่างรับบริการ "Social Distancing"

🔹 ปฏิบัติตามมาตรการแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

✈️ เที่ยวเชียงรายวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย 100%

วัน-เวลาโพสต์ :  08/01/2021 17:17:23
จำนวนคนอ่าน : 2369 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)