home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ชื่อเรื่อง : กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักก่อสร้างทาง ความคืบหน้าการดำเนินการทำสัญญาจ่ายเงินค่าทดแทนเวนคืนในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 โครงการ
รายละเอียด :

ตามที่กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการสำรวจรายละเอัียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อโครงการก่อสร้างในกิจกรรมก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)

กิจกรรมก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กิจกรรมก่อสร้างเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่ง และกิจกรรมก่อสร้างเพื่อพัฒนาถนนผังเมือง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

แล้วเสร็จหลายโครงการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 นี้ กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักก่อสร้างทาง มีการดำเนินการเงินค่าทดแทนเวนคืน จำนวน 7 โครงการ ได้แก่


  1. ถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน - ศูนย์กลางการค้าชายแดน บริเวณสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 3 - ถนนเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
  2. ถนนสาย สป.1006 แยก ทล.3 - เคหะบางพลี อ.บางบ่อ บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
  3. ถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
  4. ถนนสาย ก1 ข และ ค1 ผังเมืองรวมเมืองตราด จ.ตราด
  5. ถนนสายแยก ทล.348 - บ.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
  6. ถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 - บ.หนองปลาไหล อ.พานทอง,บ้านบึง จ.ชลบุรี
  7. ถนนสายแยก ทล.11 (ช่วงลำปาง - เชียงใหม่ กม.ที่ 3+800) - ทล.1 (กม.ที่ 712+300) อ.เมือง จ.ลำปาง


กรมทางหลวงชนบท ขอแจ้งความคืบหน้า ดังนี้


  1. ได้มีการดำเนินการทำสัญญาและเริ่มจ่ายเงินค่าทดแทนแล้ว จำนวน 3 โครงการ ได้แก่โครงการลำดับที่ 1-3 (นครพนม สมุทรปราการ และร้อยเอ็ด)
  2. สำหรับโครงการลำดับที่ 4 - 7 (ตราด สระแก้ว ชลบุรี และลำปาง) อยู่ระหว่างนัดประชุมทำสัญญาในเดือนสิงหาคม 2563 และจะเริ่มจ่ายเงินค่าทดแทนตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป
วัน-เวลาโพสต์ :  02/09/2020 16:18:43
จำนวนคนอ่าน : 121 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์