home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รฟม. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และจัดกิจกรรมจิตอาสา สืบสาน รักษา ต่อยอด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
รายละเอียด :

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ   พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. สำนักงานใหญ่ 

จากนั้น ผู้ว่าการ รฟม. ได้นำผู้บริหารและพนักงาน รฟม. กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และประชาชนชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา สืบสาน รักษา ต่อยอด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยร่วมกันทำความสะอาด ขุดลอกคูน้ำ จัดวางท่อระบายน้ำ และกำจัดวัชพืช บริเวณรอบศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (Depot) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหล่า และแสดงความจงรักภักดีและพลังความสามัคคีของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ตลอดจนเป็นการปรับภูมิทัศน์ในแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ให้สะอาดและสวยงาม อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังเพื่อให้ประชาชนและชุมชนโดยรอบได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป