home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รฟม. เข้าร่วมเสวนา “ลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน” เปิดแผนผลักดันธุรกิจก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าร่วมเสวนาในงานสัมมนา “ลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน” นำเสนอแผนการขับเคลื่อนธุรกิจต่อเนื่อง (Supply chain) ด้วยการลงทุนในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงหัวเมืองในภูมิภาค พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และนโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม เพื่อฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ร่วมกับผู้แทนจากกรมทางหลวง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษํท ท่าอาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยงานสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษเปิดงาน และมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวบรรยายพิเศษ ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพมหานคร