home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รฟม. กำชับผู้รับจ้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สายสีชมพู และสายสีเหลือง เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
รายละเอียด :

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ช่วงนี้ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง รฟม. ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบการบริหารงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า จึงได้กำชับให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ และผู้รับจ้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 3 สาย ที่อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้าง ได้แก่ 1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) 2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และ 3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง เฝ้าระวังและดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนตลอดช่วงฤดูฝน


นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่นำมาใช้โครงการรถไฟฟ้าทั้ง 3 สาย มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำตามแนวสายทางโครงการ โดยเฉพาะในจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ต่ำซึ่งมีน้ำท่วมขังบ่อย การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรให้อยู่สภาพที่เรียบร้อย มีผ้าใบปกคลุมมิดชิด เพื่อป้องกันเศษดินทรายตกหล่นไหลลงสู่แหล่งน้ำ การจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และหมั่นตรวจสภาพท่อ/ทางระบายน้ำตลอดแนวการก่อสร้างโครงการฯ อยู่เสมอ หากพบว่า มีการอุดตัน มีดินทรายทับถม หรือมีวัสดุกีดขวาง ต้องรีบนำออกหรือทำความสะอาดโดยเร็ว นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยังได้ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในท้องที่ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านจราจรและด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ รฟม. ในการให้ความสำคัญแก่ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044