home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รฟม. สนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค และเจลแอลกอฮลล์ล้างมือ สำหรับกิจกรรม “รามคำแหงปันสุข” เพื่อแบ่งปันอาหารและสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้จัดการโครงการด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ ที่ปรึกษาโครงการและผู้รับจ้างสัญญา  ที่ 2 กิจการร่วมค้าซีเคเอสที โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี สนับสนุน  เครื่องอุปโภคบริโภคและเจลแอลกอฮลล์ล้างมือให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้กิจกรรม “รามคำแหงปันสุข” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้รับมอบ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ได้แก่ นักศึกษาและประชาชนบริเวณถนนรามคำแหงโดยจัดตั้งตู้ รามคำแหงปันสุข ณ บริเวณประตูทางเข้าด้านงานแพทย์และอนามัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหงระหว่างวันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ทั้งนี้  รฟม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รฟม. จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เว็บไซต์โครงการ www.mrta-orangelineeast.com และ Line Official : MRT-OrangeLine