home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รฟม. และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ขุดลอกท่อระบายน้ำ ในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน
รายละเอียด :

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ได้ติดตาม เฝ้าระวังพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าตลอดแนวถนนรามคำแหง ในช่วงฤดูฝน โดยผู้รับจ้างก่อสร้างฯได้ดำเนินการลอกท่อบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ถนนวัฒนธรรมและถนนรามคำแหง เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2563  เพื่อป้องกันเศษวัสดุ อุดตันในแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า และช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้น 


ทั้งนี้ รฟม. ได้เน้นย้ำให้ที่ปรึกษาโครงการ กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างฯ ลอกท่อระบายน้ำตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า อย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน และเฝ้าระวังสถานการณ์ในฤดูฝนอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้ความสำคัญแก่ประชาชนและชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เว็บไซต์โครงการ www.mrta-orangelineeast.com และ Line Official : MRT-OrangeLine