home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รฟม. มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ขณะเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้ติดเชื้อ ให้แก่ 6 โรงพยาบาล
รายละเอียด :

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสาย สีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ดำเนินการผลิตและส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 ขณะเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้ติดเชื้อ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่เชื้ออันอาจเกิดจากการไอ จาม และเสมหะของผู้ป่วย ไปยังบุคลากรทางการแพทย์หรือบริเวณโดยรอบ จำนวน 10 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลอานันทมหิดล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรีสำนักงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร เพื่อขอบคุณและมอบเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่ได้เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ พร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และ รฟม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และ  เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044