home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รฟม. และ BEM เพิ่มขบวนรถไฟฟ้า MRT ในชั่วโมงเร่งด่วนเย็น ตามมาตรการ Social Distancingพร้อมอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเดินทางกลับเข้าเคหสถานก่อนเคอร์ฟิว ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม
รายละเอียด :

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รฟม. และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) พร้อมปรับเพิ่มขบวนรถไฟฟ้า วิ่งให้บริการประชาชนช่วงก่อนเวลาเคอร์ฟิว 22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน จะจัดรถไฟฟ้าจำนวน 42 ขบวน วิ่งให้บริการต่อเนื่องในชั่วโมงเร่งด่วนเย็นจนถึงปิดให้บริการ ระหว่างเวลา 17.30 – 21.30 น. ด้วยความถี่ให้บริการ 3.50 นาทีต่อขบวน และรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง จะจัดรถไฟฟ้าจำนวน 16 ขบวน วิ่งให้บริการต่อเนื่องในชั่วโมงเร่งด่วนเย็นจนถึงปิดให้บริการ ระหว่างเวลา 18.00 – 21.30 น. ด้วยความถี่ให้บริการ 4.30 นาทีต่อขบวน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความหนาแน่นแก่ผู้โดยสาร สามารถเดินทางกลับเข้าเคหสถานได้ก่อนเวลา 22.00 น.รฟม. และ BEM ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตนตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing โดยเว้นระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า MRT พร้อมนี้ขอส่งกำลังใจให้ประชาชนร่วมดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและคนรอบข้าง เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ผู้โดยสารโปรดตรวจสอบตารางการเดินรถและเวลารถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายได้จากประกาศภายในสถานี หรือ เฟซบุ๊ก MRT Bangkok Metro โมบายแอปพลิเคชัน Bangkok MRTเว็บไซต์ www.bemplc.co.th ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 และติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

วัน-เวลาโพสต์ :  16/04/2020 11:23:48
จำนวนคนอ่าน : 61 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์