home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : 30 มีนาคมนี้ รฟม. และ BEM พร้อมเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ช่วงเตาปูน – ท่าพระ (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) อย่างเป็นทางการ
รายละเอียด :

  ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลช่วงเตาปูน – ท่าพระ โดยไม่คิดค่าโดยสาร มาตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 และได้ปรับรูปแบบการทดลองให้บริการตามลำดับ จนมาถึงการให้บริการเสมือนจริงนั้น ผลปรากฏว่าการให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนที่เข้ามาร่วมทดลองใช้บริการ


  ปัจจุบันความก้าวหน้าของงานและระบบต่างๆ มีความพร้อมแล้ว ดังนั้น รฟม. และ BEM จะเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลช่วงเตาปูน – ท่าพระ อย่างเป็นทางการ โดยจะเริ่มจัดเก็บค่าโดยสารตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 นี้เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล อย่างครบทุกสถานีเต็มโครงข่ายของเส้นทาง โดยมีจำนวนสถานีทั้งสิ้น 38 สถานี รวมระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร มีแนวเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายเป็นวงกลม (Circle Line) เดินทางได้รอบกรุงเทพมหานคร และมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ และระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ทั้งล้อ เรือ ราง ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเมือง ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางได้โดยสะดวก รวดเร็วและต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรได้อีกด้วย


  สำหรับอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลทั้งเส้นทาง จะคิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง ตั้งแต่สถานีแรก ที่อัตรา 16 บาท สูงสุด 42 บาท ทั้งนี้การคิดอัตราค่าโดยสารสูงสุด จะคิดที่ 12 สถานี จากจำนวนทั้งสิ้น 38 สถานี และในกรณีเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จะคิดอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 48 บาท (จากราคาปกติไม่เกิน 70 บาท) เดินทางได้ถึง 53 สถานี (สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม) โดยเมื่อผู้โดยสารแตะบัตรหรือเหรียญโดยสารที่ประตูอัตโนมัติแล้ว จะสามารถอยู่ในระบบรถไฟฟ้าได้ไม่เกิน 180 นาที พร้อมทั้งยังคงส่วนลดพิเศษสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี ที่มีความสูงระหว่าง 91 – 120 ซม. และ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 23 ปี จะได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 10% เช่นเดิม ผู้โดยสารสามารถศึกษาเส้นทางการเดินทางและอัตราค่าโดยสารได้จาก แอปพลิเคชัน Bangkok MRT เว็บไซต์บริษัท BEM (ธุรกิจรถไฟฟ้า) และป้ายประกาศ ณ สถานีรถไฟฟ้า


วัน-เวลาโพสต์ :  30/03/2020 14:42:18
จำนวนคนอ่าน : 97 / จำนวนความเห็น : 2
ความเห็นที่ 1 
            อยากให้ลากเส้นจากท่าพระ เข้าพระราม 3 และ 4 เชื่อมบีทีเอส พระโขนง และเชื่อมที่ราม 51 กับสายสีส้ม และเบี่ยงส่วนต่อขยายสายสีนํ้าเงินไปเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ***กเส้น mrt เส้นนี้การเดินทางจะไม่ครอบคลุมพื้นที่ใจกลางเมืองอย่างสมบูรณ์
ผู้โพสต์ : บอม
วัน-เวลาโพสต์ : 05/04/2020 21:43:09
ความเห็นที่ 2 
            อยากให้ประเมินการเดินทางของประชาชนในระบบรถไฟฟ้า MRT (ช่วงสถานีท่าพระถึงสถานีหลักสอง)อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตั้งแต่มีการเปิดใช้งานระบบรถไฟฟ้าช่วงนี้ ได้สังเกตเห็นว่าในภาพรวมมีประชาชนใช้งานค่อนข้างน้อยเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนสายรถประจำทาง พื้นผิวถนน จำนวนเลนถนน ปริมาณรถบนท้องถนน อัตราค่าโดยสาร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับเม็ดเงินที่ภาครัฐและภาคเอกชนลงทุนไป ดังนั้นจึงอยากให้พิจารณาเร่งรัดในการดำเนินโครงการระบบรถไฟฟ้า MRT ช่วงสถานีหลักสองถึงสถานีพุทธมณฑลสาย 4 ให้ดำเนินต่อให้เร็วที่สุด เนื่องจากปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเดินทางของประชาชน เช่น จำนวนเลนรถยนต์ที่มีเพียง 3 เลน มีรถจอดข้างทาง จุดกลับรถจำนวนมาก ซอยต่างๆ ปริมาณรถยนต์ในช่วงเวลาเร่งด่วน จำนวนสายรถประจำทางไม่เพียงพอ เป็นต้น และยังเพิ่มโอกาสให้แก่นักลงทุนที่มีความสนใจในกรุงเทพฝั่งตะวันตก***กด้วย
ผู้โพสต์ : กฤตภัค
วัน-เวลาโพสต์ : 21/07/2020 12:34:33

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์