home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รฟม. เพิ่มมาตรการ Social distancing หรือการเพิ่มระยะห่างทางสังคม ในระบบรถไฟฟ้า MRT ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19
รายละเอียด :

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ได้ดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และกรมการขนส่งทางราง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและมั่นใจในการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า MRT มีความปลอดภัย จึงได้เพิ่มมาตรการ “Social Distancing” การสร้างระยะห่างทางสังคม โดยจัดทำเส้นแบ่งระยะห่างการยืน 1 เมตร เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 บริเวณดังนี้

- หน้าห้องออกบัตรโดยสาร 

- หน้าเครื่องออกเหรียญโดยสาร  

- บริเวณชั้นชานชาลา ระหว่างยืนรอรถไฟฟ้า

- ลิฟต์โดยสาร

ทั้งนี้ รฟม. และ BEM ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการระบบรถไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของตนเองและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม รฟม. มีความห่วงใยอยากเห็นคนไทยปลอดภัยไปด้วยกัน ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และ เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044