home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รฟม. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสประชุมเพื่อติดตามการดำเนินกิจการของ รฟม. และเยี่ยมชมรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง
รายละเอียด :

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย นายกิตติกร  ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) และ นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ประธานคณะกรรมาธิการฯ ในโอกาสการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินกิจการของ รฟม. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 รฟม. จากนั้น คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ณ ศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลืองฯ โดยมีตัวแทนจากบริษัทผู้รับสัมปทาน ร่วมให้การต้อนรับ

 

ในโอกาสนี้ รฟม. ได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าของ รฟม. และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์   0 2716 4044วัน-เวลาโพสต์ :  20/05/2024 14:40:32
จำนวนคนอ่าน : 14 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)