home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รฟม. ลงพื้นที่ตรวจเข้มมาตรการความปลอดภัย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยายฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ กำชับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และ ผู้รับสัมปทาน/ผู้รับจ้างงานโยธา ควบคุมมาตรฐานงานก่อสร้างโครงการฯ สร้างความเชื่อมั่นจากภาคประชาชน
รายละเอียด :

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมด้วย นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) รฟม. ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย   ในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (คตป.) ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัย การจัดการจราจร และมาตรการ  ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้ รฟม. กำกับการดำเนินงานของผู้รับสัมปทาน/ผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัดเสมอมา โดย รฟม. และ คตป. ได้ลงตรวจสอบการดำเนินงานในพื้นที่ก่อสร้างสถานี MT01 เมืองทองธานี ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี เพื่อติดตามการแก้ไขกรณีเกิดเหตุปูนเหลวร่วงใส่รถยนต์ของผู้สัญจรทางถนน ซึ่งผู้รับสัมปทานได้ถอดบทเรียนและจัดทำมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแล้ว อาทิ การติดตั้งตาข่ายแบบ Protection กันวัสดุร่วงหล่น 2 ชั้น พร้อมผ้าใบกันน้ำคอนกรีต การจัดให้มีผู้เฝ้าระวังและทีมฉุกเฉินด้านล่างขณะปฏิบัติงาน ฯลฯ จากนั้น   จึงเดินทางต่อไปตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ ช่วงสถานีราษฎร์บูรณะ - สถานีพระประแดง บริเวณถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน -  ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยเน้นตรวจสอบการทำงาน บนที่สูง การติดตั้งแผ่นรองขาเครน ราวกันตก บันไดขึ้นลงที่มีราวจับมั่นคง การยึดติดโครงสร้างนั่งร้าน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัยต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้เส้นทาง

 

นายวิทยา พันธุ์มงคล รักษาการแทน ผู้ว่าการ รฟม. ได้เน้นย้ำให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และผู้รับสัมปทาน/ผู้รับจ้างงานโยธาของทั้งสองโครงการ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมมาตรฐานในงานก่อสร้างด้วยความปลอดภัยสูงสุด โดยกำชับให้ทั้งสองโครงการ   มีการควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ รวมถึง      จัดฝึกอบรมและกำกับการทำงานในทุกขั้นตอนของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ข้อกำหนดตามสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยายฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ล้วนเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในแนวถนนสาธารณะ หากเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในส่วนใดส่วนหนึ่ง ย่อมจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อโครงการในภาพรวมได้

 

โดยหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพหน้างาน นายวิทยาฯ ได้กำชับเพิ่มเติมสำหรับการจัดการจราจรของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยายฯ ขอให้ผู้รับสัมปทานคำนึงถึงทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีความแตกต่างกันระหว่างกลางวันและกลางคืนด้วย การปิดเบี่ยงจราจรในเวลากลางคืน ควรมีการเพิ่มสัญญาณไฟ แสงสว่างให้เพียงพอต่อการสังเกตเห็นได้ในระยะที่เหมาะสม และได้มีการซักถามถึงระบบการอนุญาตให้ทำงาน (Permit to Work) รายการตรวจสอบประจำวัน (Daily Checklist) ตลอดจนลำดับการรายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ (Emergency Call) ที่ใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าใจตรงกัน และบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างดีต่อไป

 

ปัจจุบัน รฟม. ได้มีการกำกับดูแลติดตามตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยผ่านทาง คตป. ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการครอบคลุมทั้งผู้บริหารและผู้รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ของ รฟม. กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทผู้รับสัมปทาน/ผู้รับจ้างงานโยธา ทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสามารถร่วมมือกันในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในทุกระยะ      และมีความคล่องตัวในการพิจารณาปรับแก้ไขเชิงนโยบายหรือการกำหนดมาตรการเพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้ รฟม. ยังมีคณะทำงานย่อยที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างเป็นประจำทุกเดือน ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน อาทิ คณะเจ้าหน้าที่โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ (Project Team) ทำหน้าที่ตรวจสอบความคืบหน้า การดำเนินงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง เจ้าหน้าที่  กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการ ทำหน้าที่ตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานการกำกับควบคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของ รฟม. ให้แก่สาธารณชน ติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

วัน-เวลาโพสต์ :  20/05/2024 14:34:19
จำนวนคนอ่าน : 15 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)