home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : “สุริยะ” กดปุ่มเดินเครื่อง หัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) กำชับ รฟม. คุมเข้มงานก่อสร้างให้ได้ตามแผน เร่งส่งมอบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อความอุดมสุขของประชาชน
รายละเอียด :

วันที่ 26 เมษายน 2567 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้า สำหรับงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ และ สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า โดยมี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) นายสราวุธ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) นายเศรณี ชาญวีรกูล ที่ปรึกษาบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในนามกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที- พีแอล ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถานที่ก่อสร้างอุโมงค์ (Cut & Cover) ในพื้นที่กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ถนนทหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มีนโยบายในการขับเคลื่อนและติดตามโครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความสะดวก ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ถือเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญ และมอบหมายให้ รฟม. กำกับและควบคุม การดำเนินงานโครงการฯ ให้สำเร็จตามแผน ด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และเทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ และด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อมอบระบบขนส่งสาธารณะทางรางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชน ตามนโยบาย “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ซึ่งการเดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและก้าวหน้าของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม โดยทางบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีแผนการดูแลความปลอดภัยที่ครบถ้วน และมีวิศวกรควบคุมงานทุกขั้นตอน ประกอบกับ รฟม. ได้มีการกำกับดูแลงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด จึงสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างานก่อสร้างจะเป็นไปด้วยมาตรฐานความปลอดภัย และเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม เล็งเห็นว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จะช่วยเติมเต็มโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางอย่างไร้รอยต่อ สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกันมากขึ้น ตลอดจนมีศักยภาพที่จะสร้างโอกาสอันดีในการพัฒนาพื้นที่ ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนโดยรอบแนวสายทางโครงการฯ ให้เกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

 

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า นอกจากการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการก่อสร้างโครงการฯ ให้สำเร็จตามแผนงานแล้ว กระทรวงคมนาคม ยังคงเน้นย้ำให้ รฟม. คุมเข้มการดำเนินงานในทุกขั้นตอนการก่อสร้างของผู้รับสัมปทาน/ผู้รับจ้าง  ให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุด ทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเอง คนรอบข้าง และต่อประชาชนที่สัญจรผ่าน ควบคู่กับการดำเนินงาน ตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละออง PM 2.5  ในระหว่างการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมถึงให้มีการบรรเทาผลกระทบจากการเบี่ยงจราจรในระหว่างการก่อสร้าง โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ได้มากที่สุด ตลอดจนพิจารณาการคืนผิวจราจรหรือให้ใช้พื้นผิวจราจรสำหรับกิจกรรมก่อสร้างเท่าที่จำเป็น และไม่กระทบต่อการสัญจรของประชาชนหรือให้กระทบน้อยที่สุด

 

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีแนวเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ที่สถานีเตาปูน รองรับการเดินทางของประชาชนจากจังหวัดนนทบุรี เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในและสถานที่สำคัญบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.63 กิโลเมตร แบ่งเป็นโครงสร้างใต้ดิน 14.29 กิโลเมตร โครงสร้างยกระดับ 9.34 กิโลเมตร มีสถานีใต้ดิน 10 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี ซึ่ง รฟม. ได้เริ่มการก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ปัจจุบันมีความก้าวหน้างานโยธาในภาพรวม ร้อยละ 30.45 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.06 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567) คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2571 สำหรับงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จะใช้หัวเจาะอุโมงค์รวมทั้งสิ้น 7 หัว แบ่งเป็นหัวเจาะของงานสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 (ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า) จำนวน 3 หัว   หัวเจาะของงานสัญญาที่ 3 (ช่วงผ่านฟ้า - สะพานพุทธ) จำนวน 2 หัว และหัวเจาะของงานสัญญาที่ 4 (ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง) จำนวน 2 หัว

 

ในส่วนของงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินของโครงการฯ ซึ่งดำเนินการโดย กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความก้าวหน้าอยู่ที่ร้อยละ 40.68 และสัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า      มีความก้าวหน้าอยู่ที่ร้อยละ 37.28 (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567) ปัจจุบัน กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล มีความพร้อมในการเดินเครื่องหัวเจาะเพื่อก่อสร้างอุโมงค์คู่แล้ว ในเส้นทางตั้งแต่ Cut & Cover ซึ่งเริ่มต้น    ในพื้นที่กรมสรรพาวุธทหารบก ลอดผ่านพื้นที่กองพลทหารปืนใหญ่ฯ สถานีรัฐสภา สถานีศรีย่าน สถานีวชิรพยาบาล สถานีหอสมุดแห่งชาติ สถานีบางขุนพรหม สิ้นสุดบริเวณสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยในวันที่ 26 เมษายน 2567 หัวเจาะตัวที่ 1 จะเริ่มต้นขุดเจาะอุโมงค์สายใต้ (Southbound) จาก Cut & Cover ไปยังบริเวณสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ระยะทาง 5.89 กิโลเมตร คาดว่าใช้เวลาประมาณ 20 เดือน จากนั้นในเดือนพฤษภาคม 2567 หัวเจาะตัวที่ 2  จะเริ่มต้นขุดเจาะอุโมงค์สายเหนือ (Northbound) จาก Cut & Cover ไปยังบริเวณสถานีหอสมุดแห่งชาติ ระยะทาง 3.49 กิโลเมตร คาดว่า  ใช้เวลาประมาณ 12 เดือน และในเดือนตุลาคม 2567 หัวเจาะตัวที่ 3 จะเริ่มต้นขุดเจาะอุโมงค์สายเหนือ (Northbound) ต่อจากสถานีหอสมุดแห่งชาติ ไปยังบริเวณสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ระยะทาง 2.40 กิโลเมตร คาดว่าใช้เวลาประมาณ 7 เดือน ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้า    สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ได้นำเทคโนโลยีหัวเจาะอุโมงค์สมดุลแรงดันดินที่มีประสิทธิภาพในการขุดเจาะใต้ดินที่มีสภาพเป็นดินเหนียวและทราย ซึ่งมีแรงดันน้ำใต้ดิน ในชั้นทรายสูง พร้อมด้วยอุปกรณ์สนับสนุนอันประกอบด้วย ท่อลำเลียงดินออก อุปกรณ์สำหรับควบคุมทิศทาง อุปกรณ์ไฮโดรลิกส์เพื่อการลำเลียงวัสดุก่อสร้างเข้า - ออก ในระหว่างการขุดเจาะและการก่อสร้างอุโมงค์ และอุปกรณ์ระบายอากาศ มาใช้ในงานขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้า ใต้ดิน สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 โดยหัวเจาะอุโมงค์ที่นำมาใช้นี้มีขนาดความยาว 9.6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.58 เมตร น้ำหนัก 370 ตัน สามารถขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5.70 เมตร ในระดับความลึก 15 - 35 เมตร ด้วยสมรรถภาพการขุดเจาะเฉลี่ยวันละ 10 - 15 เมตร หรือเดือนละ 350 เมตร

 

นอกจากนี้ รฟม. ยังได้คำนึงถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยให้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ดำเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินให้มีความกลมกลืนกับพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อาทิ สถานีรัฐสภา สถานีศรีย่าน สถานีวชิรพยาบาล สถานีหอสมุดแห่งชาติ สถานีบางขุนพรหม สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ฯลฯ เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์กที่โดดเด่นและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการต่อไป สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line @mrtpurpleline รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์  0 2716 4044วัน-เวลาโพสต์ :  20/05/2024 13:23:14
จำนวนคนอ่าน : 12 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)