home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ชื่อเรื่อง : กรมทางหลวงชนบท อัปเดต!! สร้างสะพานบนถนนสาย รย.4060 “ระยอง - จันทบุรี” เชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง คืบหน้ากว่า 31% คาดแล้วเสร็จ พ.ค. 68
รายละเอียด :

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานบนถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4060 ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

จำนวน 2 แห่ง ความยาวรวม 1,050 เมตร ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 31 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก่อสร้างเสาตอม่อสะพาน งานกำแพงกันดินช่วงเชิงลาดสะพาน และงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตกลับรถใต้สะพาน

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2568 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 587.516 ล้านบาท


สำหรับโครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างสะพานแบบผสมผสานระหว่างโครงสร้างเหล็กและคอนกรีต โดยสะพานส่วนบนเป็นโครงสร้างเหล็กชนิดป้องกันการกัดกร่อนและโครงสร้างส่วนล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง

บนถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4060 ได้แก่ บริเวณ กม.ที่ 4+525 ถึง กม.ที่ 5+155 ความยาวสะพาน 630 เมตร พื้นที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง และ บริเวณ กม.ที่ 9+517.25 ถึง กม.ที่ 9+937.25 พื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ความยาวสะพาน 420 เมตร โดยทั้ง 2 สะพานนี้มีความกว้างขนาด 11 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป - กลับ) และมีที่จอดรถบนสะพาน โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน

และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง จากเดิมที่มีถนนคั่นกลางมาเป็นสะพาน เพื่อให้รถยนต์สามารถสัญจรผ่านได้ รวมทั้งได้รื้อถนนเดิมบางส่วน เพื่อให้ช้างป่าสามารถเดินลอดใต้สะพานได้อย่างสะดวกปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า

และพรรณพืช ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าว ทช. ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้ว 


เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า และเพิ่มศักยภาพในการเดินทางให้กับประชาชน รวมถึงร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศ โดย ทช. จะเก็บข้อมูล อาทิ ปริมาณรถที่ใช้

รวมทั้งวิถีชีวิตของสัตว์ป่าร่วมกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและจะขยายผลนำไปใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป


วัน-เวลาโพสต์ :  08/05/2024 13:35:42
จำนวนคนอ่าน : 16 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)