home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ชื่อเรื่อง : กรมทางหลวงชนบท แก้ไขการจราจรติดขัด เพิ่มศักยภาพการเดินทาง กรุงเทพฯ - นนทบุรี - ปทุมธานี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขยายถนนชัยพฤกษ์ 10 เลน คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2567 นี้
รายละเอียด :

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินโครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้งานของถนนชัยพฤกษ์ให้สมบูรณ์ สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้มากขึ้น

เป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด แบ่งเบาการจราจรที่ต้องการเดินทางออกนอกเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนได้เป็นอย่างดี เพื่อความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

ในระยะยาวอีกด้วย


สำหรับโครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระอุดม งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต และงานก่อสร้างทางเท้า คาดว่าจะดำเนินการ

ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในช่วงปลายปี 2567 นี้ โดยได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็นงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคู่ขนานระดับดิน ขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง จากเชิงลาดสะพานพระราม 4 ถึงทางแยกต่างระดับถนนราชพฤกษ์

และงานปรับปรุงขยายผิวจราจร ขนาด 1 ช่องจราจรต่อทิศทาง จากทางแยกต่างระดับถนนราชพฤกษ์ถึงถนนบางกรวย - ไทรน้อย รวมระยะทาง 6.892 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระอุดม สะพานข้ามคลองบางภูมิ 4 แห่ง และงานก่อสร้าง

ทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ใช้งบประมาณก่อสร้าง 902 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันถนนชัยพฤกษ์เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร มีปริมาณจราจรสูงกว่า 40,000 คันต่อวัน ส่งผลให้ถนนชัยพฤกษ์มีสภาพการจราจรที่หนาแน่น และมีแนวโน้ม

ที่จะติดขัดมากขึ้น ประกอบกับเมื่อถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ - ใต้) เปิดใช้งาน ทำให้ถนนชัยพฤกษ์สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงเป็นการดึงดูดปริมาณจราจรให้เข้ามาใช้เส้นทาง

ถนนชัยพฤกษ์มากตามไปด้วย


ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทช. ได้ทำการติดตั้งแบริเออร์ และป้ายเตือนลดความเร็วเพื่อให้ประชาชนสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายจราจร รวมถึงปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ

อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนต่อไป


วัน-เวลาโพสต์ :  07/05/2024 14:48:28
จำนวนคนอ่าน : 16 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)