home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ชื่อเรื่อง : กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนเลี่ยงเมืองปราจีนบุรี กว่า 25 กิโลเมตร ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการขนส่งระหว่าง ไทย - กัมพูชา เพิ่มศักยภาพการเดินทางในจังหวัด แก้ปัญหารถติดในตัวเมือง คาดแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรในปี 2567 นี้
รายละเอียด :

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3452 – สี่แยกบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 2567 นี้

เพื่อเป็นเส้นทางในการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการขนส่งสู่อินโดจีนทางประเทศกัมพูชา บรรเทาการจราจรติดขัดในตัวเมือง รองรับการขยายตัวของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 


– ตอนที่ 1 ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 88 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างผิวจราจร และงานก่อสร้างสะพาน มีจุดเริ่มต้นเชื่อมกับ ทล.3452 บริเวณ กม.ที่ 0+000 แยกทางหลวงชนบทสาย ปจ.4025 ใกล้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี

และแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี ถึง กม.ที่ 7+200 บริเวณช่วงแยก ทล.319 ตำบลบางเดชะ ระยะทางรวม 7.200 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 - 4 ช่องจราจร มีไหล่ทาง และบริเวณทางแยกก่อสร้างเป็น ขนาด 4 ช่อง

จราจร ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้ำในเขตชุมชน พร้อมก่อสร้างสะพานในสายทาง จำนวน 7 แห่ง ซึ่งเป็นสะพานขนาดใหญ่ 1 แห่ง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 899.999 ล้านบาท 


– ตอนที่ 2 ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 83 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างผิวจราจร มีจุดเริ่มต้น ต่อเนื่องจากตอนที่ 1 กม.ที่ 7+200 ถึง อำเภอบ้านสร้าง กม.ที่ 25+656 ระยะทาง 18.456 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ขนาด 2 ช่องจราจร และ 4 ช่องจราจร มีไหล่ทาง ส่วนบริเวณทางแยกก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชน พร้อมก่อสร้างสะพานในสายทาง จำนวน 5 แห่ง ซึ่งเป็นสะพานขนาดใหญ่ 1 แห่ง ใช้งบประมาณ

ในการก่อสร้าง 

900 ล้านบาท

 

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ประชาชนสามารถเดินทางและขนส่งสินค้าจาก อำเภอบ้านสร้าง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ไปสู่ อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอประจันตคาม และอำเภอพนมสารคาม ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถ

ใช้เป็นเส้นทางทดแทนเส้นทางเดิม โดยไม่ต้องผ่านตัวเมือง ผ่านโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งมีปริมาณการจราจรมากถึง 15,200 คันต่อวัน รวมถึงยังเป็นการแก้ไขปัญหาสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด ช่วยลดการทรุดตัว

ของอาคารอนุรักษ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่เป็นโบราณสถานที่เกิดการทรุดตัวแตกร้าวทุกปีจากสาเหตุการจราจรที่หนาแน่นพร้อมทั้งยังสนับสนุนโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ตำบลบางแตนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ

สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้เดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอีกด้วย