home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อเรื่อง : ท่าอากาศยานหาดใหญ่ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือด้านมาตรการรองรับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019
รายละเอียด :

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือด้านมาตรการรองรับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019

 

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ส่วนราชการ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ บริษัทสายการบิน พร้อมส่วนงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือด้านมาตรการรองรับ สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่มีมาตรการการเฝ้าระวังโดยมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน โดยให้ความร่วมมือการดำเนินการกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองควบคุมโรคติดต่อ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารผู้โดยสาร รวมถึงสังเกตุในกรณีหากพบผู้สงสัยติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตราการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่

**********************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (29 มกราคม 2563)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทร. 0 7422 7190 - 94

โทรสาร. 0 7422 7050

วัน-เวลาโพสต์ :  30/01/2020 13:31:28
จำนวนคนอ่าน : 711 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)