home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อเรื่อง : ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพิ่มมาตรการรองรับการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า
รายละเอียด :


ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพิ่มมาตรการรองรับการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มมาตรการรองรับการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยคำนึงเรื่องความสะอาด และตระหนักถึงมาตรการการดูแลสุขภาพและอนามัย โดยจะทำการทำความสะอาดฆ่าเชื้อหลังเที่ยวบินระหว่างประเทศและพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารทุกครั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้ ยังได้แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้โดยสารชาวจีนที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายข้อความให้กำลังใจเป็นภาษาจีน ซึ่งมีความหมายว่า "ท่านผู้โดยสารชาวจีนที่รัก ประเทศไทยและประเทศจีนมีความใกล้ชิดสนิทกัน หน้ากากอนามัยนี้แจกให้ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อู่ฮั่น สู้ สู้ ประเทศจีนสู้ สู้" เพื่อแสดงออกถึงความรักความห่วงใยผู้โดยสารชาวจีนในช่วงของการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (2019 nCoV) หากผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเบอร์ 0 5379 8999 ตลอด 24 ชั่วโมง


-----------------------------------