home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รฟม. เปิดตัวโครงการติดตั้งระบบจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ภายใต้แนวความคิด “Smart Parking Smart Life”
รายละเอียด :

วันที่ 15 กันยายน 2566 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการติดตั้งระบบจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานจอดรถ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ประจําปีงบประมาณ       2565 – 2566 ภายใต้ชื่องาน “Smart parking Smart life” โดยมี นางสาวจิรนันท์ วรจักร ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. ผู้บริหาร รฟม. และ บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน ณ สามย่านมิตรทาวน์ ห้อง THE MITR – TING ROOM ชั้น 5

 

โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการลานจอดรถ ของโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ลานจอดรถสถานีรัชดาภิเษก ลานจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ลาน1) ลานจอดรถสถานี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ซอยรัชดาภิเษก 6) ลานจอดรถสถานีพระราม 9 ลานจอดรถสถานีสุขุมวิท ลานจอดรถสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ฝั่งตรงข้ามศูนย์การประชุมฯ)     ลานจอดรถสถานีห้วยขวาง ลานจอดรถสถานีเพชรบุรี ลานจอดรถสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และลานจอดรถสถานีสามย่าน โดย รฟม. ได้นำระบบบริหารจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ หรือ “MRTA Smart Parking” เข้ามาติดตั้ง โดยเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการเช่น การเข้า-ออก การบันทึกส่วนลด และการเพิ่ม   ช่องทางการชำระค่าบริการ รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชัน MRTA Parking เพื่อรองรับการใช้งาน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการเข้าถึงลานจอดรถได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย นอกจากนี้ ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าวยังมีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานจอดรถและปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถเพิ่มเติมจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ลานจอดรถสถานีห้วยขวาง ลานจอดรถสถานีเพชรบุรี ลานจอดรถสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และลานจอดรถสถานีสามย่าน พร้อมทั้งเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ    ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ตามแนวคิด “Smart Parking Smart Life” และการพัฒนาพื้นที่โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ รฟม. ได้เปิดให้บริการที่จอดรถที่สถานีรถไฟฟ้า จำนวน 13 แห่ง  ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และที่จอดรถ 4 แห่ง ในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) โดยมีนโยบายในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการให้บริการ และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการดำเนินการ  เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสามารถช่วยสร้างประโยชน์ในระดับชุมชน สังคมและระดับประเทศต่อไป ติดติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044    “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”


วัน-เวลาโพสต์ :  25/09/2023 16:29:00
จำนวนคนอ่าน : 21 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)