home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รฟม. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการการบริหารจัดการวิกฤตด้านความมั่นคงปลอดภัยต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ
รายละเอียด :

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านความมั่นคงปลอดภัย “Security Crisis Management for Critical Infrastructure Conference : CI-SEC 2023” ซึ่งจัดโดยเครือข่ายรัฐวิสาหกิจ ด้านการรักษาความปลอดภัยร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองบัญชาการตำรวจสันติบาลและกองบัญชาการ สอบสวนกลาง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2566 ณ อาคาร Energy Complex : ENCO ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 

ทั้งนี้ งานประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยในการจัดการภาวะวิกฤตความมั่นคงปลอดภัยต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ โดยภายในงานมีกิจกรรมบรรยายความรู้และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการแสดงนิทรรศการด้านความมั่นคงปลอดภัยต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ซึ่งในโอกาสนี้ รฟม. ได้ร่วมจัดนิทรรศการข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.  และข้อมูลมาตรการรักษาความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้ามหานคร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรและร่วมสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านความมั่นคงปลอดภัย ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์    0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”


วัน-เวลาโพสต์ :  25/09/2023 16:26:39
จำนวนคนอ่าน : 8 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)