home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รฟม. เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566” ภายใต้แนวคิด WHAT THE FACT “แค่สงสัยก็เสิร์ช ACTAi เลย”
รายละเอียด :

นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำตัวแทนพนักงาน รฟม.  เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566” ภายใต้แนวคิด WHAT THE FACT “แค่สงสัยก็เสิร์ช ACTAi เลย” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้คนในสังคมเล็งเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ ของ รฟม. ที่ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ)

 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”
วัน-เวลาโพสต์ :  25/09/2023 16:12:24
จำนวนคนอ่าน : 9 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)