home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ชื่อเรื่อง : กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้ถนนผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการขนส่ง รองรับการเติบโตของเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน
รายละเอียด :

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

 

ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร แต่สำหรับช่วงบริเวณทางแยก

จะก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น มีเขตทางทั่วไป 30 - 50 เมตร มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร สะพานลอย

คนเดินข้าม และสิ่งอำนวยความปลอดภัยบนสายทาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 336 ล้านบาท โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจาก ทล.1045 บริเวณทางแยกม่อนดินแดงไปบรรจบกับ ทล.1041 จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมกับ

ทล.102 และ ทล.117 บริเวณห้างเทสโก้โลตัส (สาขาอุตรดิตถ์) มีความยาวพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 7.425 กิโลเมตร ซึ่งถนนสายดังกล่าวจะช่วยแก้ไขการจราจรติดขัดในเขตชุมชนเมืองอุตรดิตถ์ แบ่งเบาการจราจรบน

ถนนทางหลวงแผ่นดินสายหลัก รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงข่ายให้เป็นวงแหวนฝั่งตะวันตกของเมือง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการขนส่ง

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวสามารถใช้เดินทางไปยังสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานีรถไฟ และหน่วยงานราชการที่สำคัญหลายแห่งในตัวเมืองอุตรดิตถ์ได้อีกด้วยวัน-เวลาโพสต์ :  14/09/2023 11:21:50
จำนวนคนอ่าน : 28 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)