home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อเรื่อง : ภาพข่าว: ทอท.ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เดินทางมาติดตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รายละเอียด :

ภาพข่าว: ทอท.ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เดินทางมาติดตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ซึ่งเดินทางมาติดตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ที่อาจจะมาจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 ณ บริเวณจุดคัดกรองหน้า Gate G 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

----------------------------------------------------

ฉบับที่ 2 / 2563 วันที่ 5 มกราคม 2563

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5245 โทรสาร 0 2535 5216

อีเมล aot_media@airportthai.co.th

ไฟล์แนบ : 29-01-20_208_S__24215599.jpg
วัน-เวลาโพสต์ :  29/01/2020 10:59:38
จำนวนคนอ่าน : 1098 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)