home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อแนะนำในการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียด :

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

เรื่อง ข้อแนะนำในการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

ตามที่มีการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส ที่พบผู้ป่วย ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าทางการจีนยังไม่ทราบสาเหตุการก่อโรค และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า โรคดังกล่าวไม่ใช่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อะดิโนไวรัส หรือโรคทางเดินหายใจที่พบทั่วไป เพื่อดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงขอให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศของประเทศไทยที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการดังนี้

1. แจ้งผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นมายังประเทศไทยหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือ ที่เป็นมลพิษและไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รวมถึงรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ สำหรับคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ หากเริ่มมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ขอให้รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. 1422

2. พิจารณาให้ลูกเรือ (Cabin Crew) สวมหน้ากากอนามัย (General Mask) และถุงมือยางทางการแพทย์ (Medical Glove) ในการให้บริการผู้โดยสารในเที่ยวบินที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ตลอดเที่ยวบิน ยกเว้นกรณีที่ต้องสื่อสารกับผู้โดยสารด้านความปลอดภัย และในภาวะฉุกเฉิน

3. พิจารณาจัดตรียม หน้ากากอนามัยชนิด N-95 ที่พร้อมใช้งานไปกับเที่ยวบินดังกล่าวและหากสงสัยว่ามีผู้ป่วย ที่มีอาการ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ซึ่งอาจป่วยเป็นโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส ควรแนะนำให้ลูกเรือสวมหน้ากากชนิด N-95 ในการปฏิบัติงาน และแจ้งนักบินผู้ควบคุมอากาศยานทราบ เพื่อติดต่อประสานกับสนามบินปลายทางตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส ต่อไป

ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป

ประกาศ ณ วันที่10 มกราคม พ.ศ. 2563

นายปรีดา ยังสุขสถาพร

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลด ประกาศในรูปแบบ PDF

https://www.caat.or.th/th/archives/47384

วัน-เวลาโพสต์ :  15/01/2020 11:06:16
จำนวนคนอ่าน : 1014 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)