home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
ความเห็นที่ 1 
            ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษฯ หมายถึงค่าทดแทนที่ไม่มีบทบัญญัติใน พรบ.เวนคืนของไทยมาก่อนใช่หรือไม่ เช่นกิจการที่ทำไปในการเวนคืนทำให้อสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เหลือได้รับความเสียหาย เช่น เมื่อเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิ ทำใให้ ม.พระจอมเกล้าลาดกระบังต้องทำผนัง/หน้าต่างอาคารเรียนใหม่เพื่อลดเสียงดัง หรือสถาบันวิปัสสนาต้องย้ายหนีเสียงดัง หรือถนนมอเตอร์เวย์ทำให้เป็ดออกไขน้อยลง หรือหมู***นจัดสรรขายติดทางด่วนเจ้าของขายทิ้งเพราะเสียงดังนอนไม่หลับ ค่าเสียหายพิเศษนี้ พรบ.เวนคืนสากลเรียกว่า Injurious Affection
ผู้โพสต์ : ไม่ระบุชื่อ
วัน-เวลาโพสต์ : 20/01/2020 17:31:12

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์