home1 การรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : การนำของเหลว ขึ้นอากาศยานต้องทำอย่างไร
รายละเอียด :

ทำไมต้องทิ้งของเหลวทั้งๆที่เหลือน้อยกว่า100ml.?

นมสำหรับเด็กสามารถนำขึ้นเครื่องได้มั้ย?

น้ำจิ้มแหนมเนือง น้ำพริก ซุป นำขึ้นเครื่องได้มั้ย?

ต้องแพ็คของเหลวใส่ถุงอย่างไรให้ถูกต้อง?

.

ผู้โดยสารหลายท่านที่เดินทางโดยเครื่องบินอาจจะเคยมีคำถามเหล่านี้

แล้วต้องทำอย่างไร จึงจะสามารถนำของเหลว เจล สเปรย์ ขึ้นเครื่องบินได้!!

✔️✔️CAAT ขอแนะนำวิธีการนำของเหลว เจล สเปรย์ ขึ้นเครื่องบินอย่างถูกต้อง ดังนี้ค่ะ


***เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด และเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางนะคะ***

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

ช่องทาง facebook>> https://www.facebook.com/caat.thailand

ช่องทาง website>> https://www.caat.or.th/th


รายละเอียดเพิ่มเติม / ดาวน์โหลดPDF คลิก : https://www.caat.or.th/th/archives/43274

ของเหลว เจล สเปรย์ (Liquids,Aerosols ang Gel ; LAGs)

คือของเหลวในรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำ เครื่องดื่ม อาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบในปริมาณมาก น้ำจิ้ม น้ำพริก ซุป เครื่องสำอาง ครีม โลชั่น เจลใส่ผม สเปรย์ น้ำหอม รวมถึงวัตถุหรือสารที่มีส่วนผสมทั้งของแข็งและของเหลว เช่น มาสค่าร่า ลิปสติก ยาหม่อง

LAGs ที่ผู้โดยสารสามารถนำไปกับสัมภาระติดตัวได้ (Cabin Baggage)

- ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปริมาตรความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร หรือ 100 กรัม หรือ 3.4ออนซ์

- ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีข้อความระบุปริมาตร และต้องปิดสนิท

- ผู้โดยสารสามารถนำบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุ LAGs ไปได้มากกว่า 1 ชิ้น แต่ต้องมีปริมาตรรวมกันสูงสุดคนละไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร)

LAGs ที่ได้รับการยกเว้นปริมาณ (แต่ปริมาณต้องเหมาะสมกับระยะเวลาการเดินทางในแต่ละเที่ยวบิน)

- ยา (โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ ฉลาก หรือเอกสารกำกับยาที่ระบุชื่อผู้โดยสารที่จำเป็นต้องใช้ยานั้น เว้นแต่เป็นยาสามัญประจำบ้าน)

- อาหารหรือนมสำหรับเด็กทารก

- อาหารที่ต้องพกพาตามข้อกำหนดทางการแพทย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางโภชนาการ

LAGs ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop)

- ต้องบรรจุไว้ในถุงพลาสติกที่สามารถบ่งชี้ร่องรอยการแกะหรือการเปิดปากถุง (Security Tampered-Evident Bags : STEBs) ซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อในวันที่ผู้โดยสารเดินทางและไม่มีร่องรอยการแกะหรือเปิดปากถุง

คำแนะนำผู้โดยสาร

- ผู้โดยสารควรรวมบรรจุภัณฑ์ที่มี LAGs ทุกชิ้นใส่ในถุงพลาสติกใส(Transparent Re-Sealable Plastic Bag) ที่มีปริมาตรความจุไม่เกิน 1 ลิตร โดยขนาดถุงนั้นต้องไม่เกิน 20 ซม. × 20 ซม. และนำไปคนละ 1 ถุง

- ก่อนเข้าจุดตรวจค้นสัมภาระ ผู้โดยสารควรแยกบรรจุภัณฑ์หรือถุงพลาสติกใสที่มี LAGs บรรจุอยู่

ออกจากสัมภาระติดตัวอื่นเพื่อแสดงให้พนักงานตรวจค้นทำการตรวจค้น

- บรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาตร LAGs เกินกว่าที่กำหนด รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีข้อความบ่งชี้ปริมาตรของบรรจุภัณฑ์ หรือ อาหารท้องถิ่นหรืออาหารพื้นเมืองที่มีของเหลวเป็นส่วนผสมในปริมาณมากกว่า 100 มิลลิลิตร ต้องนำไปกับอากาศยานแบบสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage)

- กรณีที่ผู้โดยสารมีการแวะพักหรือเปลี่ยนลำอากาศยาน (Transfer and Transit) ในระหว่างการเดินทาง

ควรตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้าปลอดอากร (Duty Free Shop) ที่ซื้อสินค้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อ LAGs ของสนามบินปลายทางและสนามบินทุกแห่งที่ต้องแวะพักหรือเปลี่ยนลำอากาศยาน


***เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด และเตรียมพร้อมก่อนการเดินทางนะคะ***


รายละเอียดเพิ่มเติม / ดาวน์โหลดPDF คลิก : https://www.caat.or.th/th/archives/43274


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

ช่องทาง facebook>> https://www.facebook.com/caat.thailand

ช่องทาง website>> https://www.caat.or.th/th
วัน-เวลาโพสต์ :  16/12/2019 16:01:43
จำนวนคนอ่าน : 920 / จำนวนความเห็น : 0
*** ไม่พบข้อมูลความคิดเห็นในหัวข้อนี้ ***

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์  
 
ข้าพเจ้าได้อ่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของระบบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าใจดีแล้ว คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)