home1 เว็บท่าคมนาคม / หน้าหลักการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของกระทรวงคมนาคม
all
land
rail
water
air
other

ค้นหา
หน่วยงาน : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง : รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน
รายละเอียด :

หลักการและเหตุผล                                                          

ตามที่ภาครัฐได้มีการกำหนดกรอบนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558 – 2565) รฟม. จึงได้มีการกำหนดภารกิจหลักในการขยายโครงข่ายการให้บริการรถไฟฟ้าและระบบเชื่อมต่อ เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของประชาชนและนโยบายของภาครัฐ


วัตถุประสงค์                                                               

1.เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการดำเนินธุรกิจตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า                           

2.สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่ง และลดการสร้างมลพิษจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิง     

3. สามารถลดปัญหาการจราจรติดขัด และช่วยปรับเปลี่ยนวิถีการเดินทางให้มาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้น


สถานะการดำเนินงานในปัจจุบัน                                       

สามารถติดตามสถานะการดำเนินงานได้ในเว็บไซต์ คลิกที่นี่


วัน-เวลาโพสต์ :  15/10/2019 16:10:53
จำนวนคนอ่าน : 247 / จำนวนความเห็น : 3
ความเห็นที่ 1 
            อยากให้ รฟม. ขยายส่วนต่อขยายจากท่าพระเข้าพระราม 3 เชื่อม MRT คลองเตย BTS พระโขนง ARL รามคำแหง MRT รามคำแหง 52 สนามบินสุวรรณภูมิ เข้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และ นิคมพานทองจังหวัดชลบุรี และส่วนต่อขยาย***กส่วนจากหลักสองควรไปเชื่อมที่สถานีรถไฟนครปฐมดึงคนทำงานเข้ากรุงเทพชั้นในได้และรองรับสนามบินนครปฐมที่กำลังจะก่อสร้าง สานสีนํ้าเงินไม่ควรหยุดท่าพระครับ ควรจะผ่านจะกลางมากกว่านี้เช่นพระราม 4 สุขุมวิท 71 เชื่อมที่รามคำแหง เชื่อม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ถึงจะเรียกว่าเป็นเส้นรถไฟฟ้าเชื่อมต่อเข้ากรุงเทพชั้นในอย่างแท้จริงครับ ผมมองว่ากระทรวงคมนาคมควรหันมามองสายสีนํ้าเงินเป็นหลักกว่าสายสีเขียว
ผู้โพสต์ : บอม
วัน-เวลาโพสต์ : 27/01/2020 22:26:26
ความเห็นที่ 2 
            ***กเส้น รถไฟฟ้า MRT อยากให้มีสายสีนํ้าเงินอ่อนเรามีสายสีเขียวอ่อนและเข้มแล้วควรมีนํ้าเงินอ่อนด้วยครับ ** อยากให้เป็นรางหนัก ทั้งบินดินและใต้ดิน ต้นโครงการ ถนนนราธิวาส เชื่อม BTS ช่องนนทรี MRT ลุมพินี BTS เพลินจิต ARL ราชปรารภ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มหาลัยสวนดุสิต ผ่านสายใต้ใหม่ และเชื่อมต่อสถานีรถไฟบางบำหรุ อนาคตต่อไปเชื่อมต่อ ม. มหิดล ศาลายา ผมอยากให้กระทรวงคมนาคมทำรถไฟฟ้าเส้นนี้น่าจะคุ้มทุนเพราะผ่านใจกลางเมืองมากที่สุด***กเส้นครับ เส้นนี้ควรยกเลิกเทานะครับควรให้ MRT เป็น เมนหลักขนคนกรุงเทพ***กเส้น
ผู้โพสต์ : บอม
วัน-เวลาโพสต์ : 27/01/2020 22:35:55
ความเห็นที่ 3 
            ผมคิดว่า MRT ไม่ควรกุดอยู่ที่ท่าพระและควรให้เป็นเมนหลักที่พระราม 3 เปลี่ยนถ่ายสายสีนํ้าเงินเข้มและอ่อน***กเส้นนึง ผมมองว่าถ้าสร้างตามนี้จะเป็นการตอบโจทย์คนทั่วไปได้มากกว่าครับผู้โดยสารนั่งยาวๆเค้าไม่เปลี่ยนสายเปลี่ยนรถ ขอบคุณครับ ใน กทม. ผมยังไม่เห็นความชัดเจนในการจัดการเดินรถไฟฟ้าครับ ควรให้ รฟม. รฟท. รับผิดชอบรถไฟฟ้าสายหลักจะโมโนเรลหรือเฮฟวี่เรลจะดีกว่า ตรงหน่วยงานรับผิดชอบมากกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า ควรให้ กทม. สร้างลงทุนรถไฟฟ้าแทรมวิ่งตามถนนสำคัญในกรุงเทพเพื่อเป็นการเสริมและหนุนกับรถไฟฟ้าสายหลักควรจะมีการลงทุนนะครับ รถไฟฟ้าสายเล็กๆแบบนี้ กทม. ควรทำมากกว่าและจำเป็นมากครับเราจะลดการใช้รถยนต์ใน กทม. ได้ ทาง สนข. ควร เกลี่ย งานรถไฟฟ้าใหม่นะครับ รถไฟฟ้าควรอยู่ให้ถูกหน่วยงานจะดีกว่าครับ ยังแบ่งภาระหน้าที่ไม่ชัดเจนถ้าชัดเจนระบบราง ควร รฟท รฟม. ขอบคุณครับ
ผู้โพสต์ : บอม
วัน-เวลาโพสต์ : 05/04/2020 22:04:36

แสดงความคิดเห็น
โปรดระบุประเภทความคิดเห็น *
  เห็นด้วย
  ไม่เห็นด้วย
รายละเอียดความคิดเห็นเพิ่มเติม *
 
ผู้โพสต์